Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Politieke rancune is ook corruptie’

19/01/2017

PARAMARIBO – Behalve de klassieke vormen van corruptie en andere manieren van misbruik van staatsmiddelen en -macht zal ook “politieke rancune” tot corruptie gerekend dienen te worden. “Het moet ook onder de nieuwe wet vallen en strafbaar gesteld worden”, zegt ondernemer tevens hoteleigenaar Oemar Chiragally tegen de Ware Tijd.

Hij hekelt dat de huidige regering een beleid voert, waarbij ondernemers die niet tot haar politieke kamp behoren buitenspel worden gezet. Er wordt nauwelijks tot geen gebruik gemaakt van hun diensten of faciliteiten. Chiragally zegt de discussies in het parlement over de anti-corruptiewet te volgen maar constateert dat niemand zich heeft uitgelaten tegen politieke rancune door bewindslieden of beleidsmakers. Terwijl dat schering en inslag is.” Als voorbeeld noemt hij zijn eigen situatie.

Als ondernemer wilde hij in Paramaribo-Noord een woningbouwproject beginnen, maar de grond die aanvankelijk voor landbouwdoeleinden was uitgegeven, werd door de regering ingetrokken. Dat besluit typeert hij als “politieke corruptie”, omdat er daarvoor geen gronden waren. Nadat hij een rechtszaak tegen de Staat had gewonnen en de maatregel werd teruggedraaid, is zijn verzoek tot bestemmingswijziging nimmer ingewilligd.

“Omdat ik niet van jouw politieke partij ben, trek je mijn grond in, waardoor ik schade lijd. Je geeft me geen vergunning voor verkaveling terwijl m’n buren allemaal een vergunning hebben gekregen om te verkavelen. Is dat geen politieke corruptie?”, werpt de ondernemer op. Hij zegt ten einde raad het terrein te hebben verkocht.

De autoriteiten doen ook bij een verkavelingsproject van hem aan de Noordwijkweg al enkele jaren moeilijk om de beschikkingen aan kopers te verstrekken, terwijl hij als verkavelaar al aan alle voorwaarden en verplichtingen heeft voldaan. Volgens hem kwam de opdracht van de hoogste man in het land dat “niets van Chiragally afgehandeld moet worden”.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top