Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Politieke druk uit Suriname vereist voor oplossing Nederlands AOW-gat

20/11/13

Paramaribo – De Surinaamse regering moet politieke druk op Nederland uitoefenen voor de oplossing van het probleem rondom de inkorting van de oudedagsvoorziening (AOW-gat) die Surinaams- Nederlandse ouderen hebben. De jurist Owen Venloo die zich al jaren met het AOW-gat bezighoudt, geeft aan dat de druk die Surinaamse Nederlanders al jaren op politiek Den Haag uitoefenen niet krachtig genoeg is en ondersteuning vanuit de Surinaamse regering behoeft. Ruim 27.000 Surinaamse ouderen in Nederland ontvangen een oudedagsvoorziening (AOW).

Hiervan heeft 91 procent een korting op deze voorziening omdat ze op latere leeftijd in Nederland zijn gaan wonen. Voor ieder jaar later dan het vijftiende krijgen ze 2 procent inkorting op de oudedagsvoorziening. Surinamers in Nederland voeren al jaren ook een juridische strijd voor een volledige oudedagsvoorziening. Ook dit is zonder succes. Advocaat Soerin Jankie heeft in de zaak van een Surinaamse vrouw hoger beroep aangetekend. Jankie voert aan dat Suriname deel van het koninkrijk was en dat het Statuut een oudedagsvoorziening toekende. Nederland kan dus die inkorting niet plegen.

Onwil

“Er is sprake van politieke onwil in Den Haag om tot een voor deze groep redelijke en vooral humane oplossing te komen”, reageert Venloo verder. “Wij zullen dus meer druk op de politici in Den Haag moeten uitoefenen.” Naast ondersteuning vanuit de Surinaamse regering moeten volgens Venloo de Surinamers in Nederland hun organisatiegraad sterk verbeteren. “En wij zullen veel meer saamhorigheid en onderlinge solidariteit moeten praktiseren. En vooral bij verkiezingen moeten wij laten merken dat wij electoraal het verschil kunnen maken”, vindt Venloo. Hij vindt dat door het ontbreken van een Surinaamse topdiplomaat op de Surinaamse Ambassade in Den Haag, de Suriname-lobby vrijwel stilstaat. En dat is funest voor de belangenbehartiging over en weer. Nederland heeft wel ervoor gezorgd dat het een topdiplomaat in Suriname heeft, maar Suriname heeft datzelfde helaas niet gedaan in Den Haag. “Ik hoop van harte dat dit nog op korte termijn zal plaatsvinden, zodat de Surinaamse belangen en die van Surinamers in Nederland optimaler dan tot nu toe het geval is, zullen worden behartigd”, zegt Venloo.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top