Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Persoonsgebonden Budget -beleid bespaart 1 miljoen’ op Curacao

DONDERDAG, 21 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Bij Bureau Ziektekostenverzekering (BZV) werd vorig jaar een Persoonsgebonden Budget (PGB) gehanteerd om veertig ouderen die zorg behoeven in hun eigen omgeving te laten blijven. Jaarlijks zou dit 1 miljoen gulden hebben bespaard. Maar of dit PGB-beleid wordt voortgezet, is met de integratie van BZV en SVB in de basisverzekering ziektekosten (bvz) niet zeker.

Dat zegt BZV-directielid Milton Yarzagaray desgevraagd. Dinsdagmiddag nam de Staten een motie aan voor een feitenonderzoek naar het gevoerde beleid van BZV en de Algemene Bijzondere Ziektekosten Verzekering. Het parlement wil zo snel mogelijk een quick scan door stichting Overheids Accountantsbureau (Soab) laten uitvoeren. Aanleiding is het project ZenCity. Dat was aanvankelijk bedoeld voor gehandicapte toeristen, maar werd later omgezet naar een hospitaalfunctie. Onder ex-minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia (MFK) werd aangestuurd op aankoop van ZenCity als centraal bejaarden-en verpleeghuis. Hiervoor had 100 miljoen gulden uit het AVBZ-fonds aangewend moeten worden. Scoop was zelfs bereid om 11 miljoen gulden non refundable deposit te betalen aan de eigenaar, nog voordat er een Due Diligence had plaatsgevonden. Maar de eigenaar wilde die alleen op zijn voorwaarden laten plaatsvinden.

Zwembaden

Uiteindelijk ging het project niet door. Niet alleen vanwege bovengenoemde redenen. Ook de locatie en woningen werden niet geschikt geacht voor psychogeriatrische (dementerende) bejaarden. Er waren zwembaden op het terrein en bij hevige regenval is het risico groot dat het terrein onder water komt te staan omdat de afwatering te smal is en niet opgesteld volgens het plan dat bij Openbare Werken is ingediend.

Samen met andere gebeurtenissen, zoals de belangenverstrengeling die plaatsvond toen de BZV zélf een indicatiecommissie instelde die toezicht moest houden op de uitvoering van de AVBZ, zorgde dat er bij huidig minister Ben Whiteman voor dat hij een onderzoek wil naar het beleid van BZV. Bovendien wil hij een beter beleid om met ouderen om te gaan. Te vaak en te snel wordt volgens Whiteman nu gekozen om dezen uit hun vertrouwde omgeving weg te halen en naar een bejaardenhuis te brengen. “Ga eens kijken op Soto naar het activiteitencentrum voor zestigplussers. Daar is het altijd druk. Deze mensen staan midden in het leven. In de vakanties hebben zij hun kleinkinderen om zich heen. Die leren ambachtelijke dingen zoals het bakken van Pan Sera. Die kinderen weten niet eens hoe ze een wapen moeten vasthouden om een oudere te overvallen”, aldus Whiteman.

Voortzetten

Volgens Yarzagaray heeft het PGB-traject van september tot december vorig jaar gelopen. Het ging om veertig mensen die thuis zorg nodig hadden en daarvoor bezocht werden. “Een cliënt in een instelling kost 5000 gulden per maand, maar met een PGB is dat maximaal 3000 gulden, met verplegers. Dat is dus een besparing van 2000 gulden, maal 40, maal 12, dus 1 miljoen gulden op jaarbasis. Dat is het beleid dat BZV had willen voeren. Maar je hebt wel mensen nodig om het uit te voeren en te controleren. We weten niet of de SVB dit beleid wil voortzetten en het is de regering die uiteindelijk beslist.”

De motie voor het onderzoek naar het BZV werd met achttien stemmen voor (inclusief MFK) en drie tegen (PAR) aangenomen. Scoop-Constancia stemde ook voor. “Laat er maar duidelijkheid komen, ik heb niets verkeerds gedaan.” De PAR zei consequent te willen blijven. “We doen niet mee aan het jagen op mensen”, aldus Omayra Leeflang.

Share this page:
« Back
Back to Top