Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Percentage verplichte reserve ongewijzigd voor Centrale Bank Curacao en St. Maarten

WOENSDAG, 4 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in oktober het percentage van de verplichte reserve niet gewijzigd, waardoor het op 16,5 procent bleef staan.

Ondanks het gelijke percentage nam het uitstaande bedrag van de verplichte reserves af met 1,2 miljoen gulden, als gevolg van een daling in de grondslag op basis waarvan deze worden berekend. Het bedrag dat nu uitstaat is iets meer dan een miljard gulden. Dat laat de CBCS weten bij de Verkorte Balans van oktober. Tijdens de tweewekelijkse CD-veilingen (Certificates of Deposit) heeft de CBCS zich enkel gericht op de herfinanciering van vervallende CD’s. Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef daardoor onveranderd. De basisgeldhoeveelheid daalde met 39,5 miljoen gulden als gevolg van een afname van de rekening couranttegoeden van de commerciële banken bij de CBCS (40,2 miljoen gulden). Deze afname werd vooral veroorzaakt door de netto aankoop van deviezen bij de CBCS.

Positie overheid

De netto positie van de overheid bij de CBCS verbeterde met 101,9 miljoen gulden als gevolg van een stijging van de deposito’s van de voormalige centrale overheid van de Nederlandse Antillen. Deze stijging was gerelateerd aan een gerechtelijke schikking tussen twee partijen waarvan één van de partijen 70 miljoen dollar in depot bij de Griffie moest storten als zekerheid voor een claim van de andere partij. De verbetering van de netto positie van de overheid werd enigszins tenietgedaan door een daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao met 21,4 miljoen gulden, voornamelijk als gevolg van rentebetalingen aan het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op uitstaande schulden.

De rentebetalingen aan het ministerie van BZK in combinatie met transacties door de Centrale Bank van Aruba en een commerciële bank op Bonaire verklaren de toename van 41,6 miljoen gulden in de post ‘Verplichtingen aan niet-ingezetenen’. Ten slotte is de post ‘Deviezen’ aan de activazijde van de balans gestegen met 103,3 miljoen gulden, grotendeels als gevolg van de eerder genoemde storting van 70 miljoen dollar in depot bij de Griffie, maar enigszins tenietgedaan door de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken bij de CBCS.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top