Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Pensioenleeftijd op Aruba verhoogd tot 65, verhoging van AOV en AZV met 1 procent

DONDERDAG, 21 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — De regering heeft gisteren het concept protocol over met name de sociale zekerheid naar de partners in de Sociaal Dialoog gestuurd. Met als belangrijkste punten: de AOV-pensioenleeftijd vanaf 2015 geleidelijk met een half jaar te verhogen tot en met 65 jaar in 2024 en vanaf 2014 verhogingen van de AOV- en AZV-premies met in totaal 1 procent.

De regering laat met de pensioenleeftijd haar eerdere voorstel los van stapsgewijze verhoging naar 63 jaar. Hierin kan zich de vakbond, met name FTA, vooral vinden. Zij liet zich dan ook al in de media ontvallen het niet eens te zijn met de verhoging naar 65 jaar, iets waar overigens de werkgevers zich wel in kunnen vinden.

Vanaf 1 januari 2015, blijkt uit het concept protocol, zou de pensioenleeftijd opgetrokken worden naar 60,5 jaar en dan in 2016 gaat deze naar 61 jaar, 2017 wordt het 61,5 jaar enzovoort. Overigens geldt dat niet voor politieke ambtsdragers; daarvan wil de regering al dat de pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2015 naar 65 jaar gaat.

Ook moet de premie-inkomensgrens (dus het loon waarover pensioenpremie afgedragen moet worden) volgens de regering omhoog: van nu 65.052 naar 100.000 florin. De AOV-premie stijgt al per januari volgend jaar met 1 procent naar 13,5 procent (0,5 procent werknemersdeel, 0,5 procent werkgeversdeel). Om dit op tijd doorgevoerd te krijgen, moet de regering snel de benodigde wetgeving rond hebben. Vandaar ook dat Amigoe heeft vernomen dat het kabinet het protocol al graag morgenavond getekend wilt zien door de deelnemende partijen aan de Sociaal Dialoog.

In 2015 is het plan om de AOV dan opnieuw en gelijk verdeeld over werknemers en -gevers te verhogen, dus dan wordt de totale premie 14,5 procent. De premie voor Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) blijft overigens hetzelfde.

Wat in het voorstel ook verhoogd wordt, is de ziektekostenpremie AZV. Al per 1 januari van volgend jaar moet die volgens de regering omhoog met 1 procent, wederom gelijk verdeeld over de werknemer en -gever. Ook de premie-inkomengrens wordt opgetrokken van 85.000 naar 100.000. Verder is de intentie om een werkgroep te vormen om zo te voorkomen dat het jaar erop in 2015 weer een premieverhoging van 1 procent nodig is. Die moet zich ook gaan buigen over eigen bijdragen, verbetering van de toegankelijkheid van medische zorg, vermindering van de wachttijden, inspectie en keuzevrijheid. Op 31 maart volgend jaar moet deze werkgroep dan met aanbevelingen komen voor de Sociaal Dialoog.

Compensatie

De regering wil wel de lage inkomens compenseren voor de premieverhogingen door wederom de reparatietoeslag te verhogen per 2014. Dat betekent dat de compensatie tussen de 85 en 135 florin per maand wordt (nu 50 -100 florin). Ook AOV-trekkers zullen pas per 2015 te maken krijgen met de premieverhoging van AZV.

Andere interessante zaken uit het concept procol zijn dat de financiering van het Wit Gele Kruis en de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (Saba) vanaf 2015 uit het AZV moet komen. Ook komt er een wet die de kwaliteit van zorg in private bejaardentehuizen moet regelen. En is er een hoofdstuk opgenomen waarin verder wordt gegaan met het verbeteren va de overheidsfinanciën, zoals instelling van de Begrotingskamer en andere zaken waarbij als basis het op 5 november getekende balanced budget-akkoord dient.

Het concept protocol vloeit vooruit uit diverse overleggen. Aan tafel zitten naast het kabinet, de werknemersorganisaties Seppa (ambtenaren), FTA, Sada (douane), ABV (verplegers), Simar (leraren), SPA (politie), Siwa (WEB), UEA (Elmar), Alvast en Oppa (gepensioneerde ambtenaren) en van de werkgeversorganisaties Atia, Ahata, Kamer van Koophandel en ATSA.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top