Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Patiënten tevreden over huisarts op Curacao

ZATERDAG, 22 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Patiënten zijn tevreden over de bejegening door hun huisarts. Er zijn nauwelijks financiële belemmeringen voor het bezoek aan de huisarts. De bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk is goed, behalve voor rolstoelgebruikers. Ook zijn de patiënten tevreden dat zij hun huisarts zonder afspraak tijdens de spreekuren kunnen bezoeken. Dit zijn enkele van de onderzoeksresultaten van de ‘evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao’ dat dit jaar door de Nederlandse onderzoekorganisatie Nivel is uitgevoerd.

Het onderzoek vond plaats op initiatief van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) en in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en is op 17 december afgerond. De resultaten en aanbevelingen in het rapport bieden vele concrete punten om de eerstelijnsgezondheidszorg – dit is gezondheidszorg die vrijwel zonder drempel toegankelijk is voor elke burger – op Curaçao te versterken. Zo blijkt voor patiënten dat ze weinig geneigd zijn hun huisarts te bezoeken met klachten die niet lichamelijk van aard zijn. Patiënten geven aan dat openingstijden buiten kantooruren vaak ontbreken maar hebben daar geen moeite mee. Ook zijn patiënten kritisch met betrekking tot de (geringe) geneigdheid van de huisartsen tot het afleggen van huisbezoeken. Het Nivel adviseert om de toegang tot de eerstelijnszorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen te bevorderen. Huisartsen moeten meer bereid zijn om patiënten te bezoeken, die moeite hebben om naar de praktijk toe te komen. Huisbezoeken verdienen een aparte plaats in de honoreringssytematiek.

Gemiddeld is er één huisarts per 1860 inwoners. Bijna tweederde heeft geen beroepsopleiding tot huisarts gevolgd. De huisartsen lijken tamelijk goed geoutilleerd. Niettemin antwoordt eenderde geen of onvoldoende toegang te hebben tot faciliteiten voor beeldvormende diagnostiek. In hun rol als arts tot wie patiënten zich het eerste wenden wanneer ze klachten met hun gezondheid hebben, doen de huisartsen op Curaçao het redelijk, al is het verschil met hun Nederlandse collega’s aanzienlijk. Dat verschil is kleiner als het gaat om de betrokkenheid bij de behandeling en begeleiding van (chronisch) zieken. Het hoogst scoorden behandeling van diabetis type 2 (96 procent), maagzweer (90 procent) en longontsteking (89 procent). Verreweg het minst ontwikkeld in het taakprofiel van de Curaçaose huisarts zijn de medisch technische verrichtingen. Verrichtingen zoals kleine chirurgie worden zeer weinig gedaan. Daar staat tegenover dat veel huisartsen wel een variëteit aan preventieve activiteiten aanbieden evenals gezinsplanning.

Dialoog

Huisartsen hebben formeel een poortwachtersfunctie voor toegang tot de tweedelijnszorg, maar die lijkt niet naar behoren te werken, aangezien patiënten zich ook zonder verwijzing tot de tweede lijn wenden. Een sterke eerstelijnszorg is volgens het Nivel van groot belang voor een goede gezondheidszorg en daarmee uiteindelijk de gezondheid van een bevolking. Dit is een bekend en internationaal geaccepteerd gegeven. Om nu inzicht te kunnen krijgen in hoe de Curaçaose eerstelijnszorg versterkt dient te worden is het noodzakelijk om eerst te weten hoe die eerstelijnszorg er momenteel voor staat. Het onderzoek is gehouden onder tachtig huisartsen en 940 van hun patiënten. De uitkomsten van gesprekken met beroepsgroepen van zorgverleners en hun organisaties, waaronder de CHV, het ministerie van GMN, de zorgverzekeraars, de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), beroepsgroepen van paramedici en patiëntenorganisaties, zijn verwerkt in de bevindingen. Het onderzoek is gefinancierd uit Usona-middelen. In 2013 zullen de stakeholders verder praten over de aanbevelingen en implementatie van het onderzoeksrapport.

CuracaoELGZevaluatie2012

Share this page:
« Back
Back to Top