Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Paspoortmotie Nederlandse parlementariër Bosman over personenverkeer binnen Koninkrijk komt terug

WOENSDAG, 4 DECEMBER 2013

DEN HAAG — De paspoortmotie van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman. Een dag of twee werd er volop over gesproken door politici en in de media, maar vervolgens leek het voorstel een stille en voortijdige dood te sterven. Niets is minder waar. De discussie is alleen uitgesteld tot begin volgend jaar als de Tweede Kamer de Gemenebest-constructie bespreekt, waar de paspoorten direct verband mee houden.

Bosman stelde vorige week woensdag voor om de vormgeving van de paspoorten binnen het Koninkrijk aan te passen, zodat duidelijk zichtbaar is uit welk van de vier landen de eigenaar van een paspoort afkomstig is. Bosman verwees hierbij naar het feit dat alle landen een eigen vlag, eigen volkslied, eigen parlement en eigen taal hebben en omschreef een eigen paspoort als symbool van de eigen identiteit. Het voorstel houdt zijdelings verband met een pleidooi van Justitie-minister Dennis Richardson van St. Maarten voor minder strikte regels bij de uitgifte van paspoorten, omdat migranten belangrijk zijn voor de economie van St. Maarten.

De oppositie maar ook coalitiepartner PvdA plaatste kanttekeningen bij het voorstel. Roelof van Laar van de PvdA omschreef het voorstel als discriminatie. D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi verwees naar het ondeelbare Nederlanderschap. Gert Jan Segers van de ChristenUnie noemde de emotionele reactie van het voorstel. “Dit is een voorstel dat emotie kan losmaken, als er in ieder geval de suggestie van uitgaat dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de ene burger en de andere burger binnen het Koninkrijk, omdat de één een andere kleur paspoort krijgt dan de ander. Wat is het hogere doel van het plan van de heer Bosman?”, vroeg hij.

Het meest gehoorde bezwaar was dat er geen discussie aan het voorstel vooraf was gegaan, maar er wel al berichten in de media over verschenen. “Is de heer Bosman dan niet gevoelig voor de volgorde der dingen? Eerst moeten wij met elkaar het debat voeren over de vraag welke rechten en plichten er aan een paspoort vastzitten”, zei Madeleine van Toorenburg van het CDA.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was heel stellig, maar legde wel duidelijk een link met het Gemenebest-voorstel, dat Bosman afgelopen jaar samen met SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak indiende. “De periode tussen nu en het realiseren van een situatie waarin er sprake zou zijn van een gemenebest, is zo lang dat het volgens de regering reëel is om op dit moment te zeggen: we hebben één nationaliteit, we zijn uiteindelijk één Staat met één staatshoofd en we hebben één paspoort”, aldus Plasterk.


Uitste
l

Mede op basis van deze suggesties besloot Bosman om zijn motie niet vandaag ter stemming te brengen, maar uit te stellen tot begin 2014, als er over de Gemenebest-constructie wordt gesproken. “Je hebt in de eerste termijn zeven minuten om een aantal onderwerpen aan te snijden en dat lukt niet altijd helemaal. Mijn voorstel over de paspoorten kwam misschien enigszins als een verrassing, maar het past wel binnen mijn verhaal. Iedereen die weet waar ik mee bezig ben, de verantwoordelijkheden van de landen, het gemenebestvoorstel en de initiatiefwet voor vestigingseisen, hoeft niet verbaasd te zijn over zo’n voorstel. Het zijn allemaal puzzelstukjes die in elkaar passen”, aldus Bosman.

Bosman liet ook weten het standpunt van zijn collega’s te begrijpen. “Ik snap heel goed dat collega-Kamerleden zeggen dat ze dit onderwerp liever als een ‘uitgediscussieerd’ punt zien, dan iets dat met een motie geregeld kan worden. Dat kan ook niet zomaar, want het is een Rijksaangelegenheid, dus iedereen moet betrokken worden bij de vraag hoe we met onze paspoorten omgaan. De paspoortmotie komt ook niet aan de orde bij de vestigingswet, omdat er dan een Rijksregeling en een Nederlandse regeling door elkaar heen lopen.”

Het voorstel met betrekking tot paspoorten werd vorige week door tegenstanders wel gezien in het licht van de initiatiefwet voor vestigingseisen, hoewel daar volgens Bosman maar een klein direct verband tussen bestaat. “Op het moment dat je je paspoort op de balie legt, is het voor een gemeente-ambtenaar een trigger dat er een vestigingseis kan gelden, maar het is niet noodzakelijk, want in het paspoort staat ook waar iemand vandaan komt”, aldus Bosman. “De discussie ging echter vooral over een Caribisch paspoort. Op dat moment had ik duidelijker moeten zeggen dat het om een Koninkrijkspaspoort ging in een gemenebest-constructie. Het is een discussie over de vorm geworden en dat is jammer. Het ging juist om de intentie erachter. Er werden bepaalde parallellen getrokken die ik teleurstellend vond.”

De VVD’er zegt dat hij een eigen paspoort echt ziet als een extra symbool voor de eigen identiteit. “Ik sprak premier Mike Eman gisteren en hij had de vlag van Aruba op zijn revers. Hij is terecht trots op zijn land. Maar dat mag niet zichtbaar zijn aan het paspoort. Wat is het probleem? Ik zou het juist heel leuk vinden om een herkenbaar Nederlands paspoort te hebben.”


Vestigingwe
t

De paspoort-motie mag dan naar het voorjaar geschoven zijn, de initiatiefwet voor vestigingseisen is dat niet. Bosman is bijna klaar met zijn antwoorden op vragen van de Tweede Kamer, zodat de discussie hierover kan worden voortgezet. Voor Bosman blijft het uitgangspunt dat er binnen het Koninkrijk onderscheid gemaakt mag en kan worden op basis van geboorteplaats, zoals in een Rijkswet is vastgelegd. Met vestigingseisen voor kansarme Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren wil hij voorkomen dat jongeren in Nederland in de problemen raken of zelfs in de criminaliteit belanden, zegt hij.

Dat betekent niet dat er sprake is van tweederangsburgers, benadrukte Bosman tijdens het debat. “Curaçao, St. Maarten en Aruba maken ook onderscheid. Nederlanders die zich in die landen willen vestigen moeten aan voorwaarden voldoen. Dat betekent toch niet dat alle 16 miljoen Nederlanders opeens tweederangs burgers zijn? Dat betekent toch niet dat Curaçao, St. Maarten en Aruba discrimineren? We hebben allemaal een reden om onderscheid te maken. Voor die drie landen is dat het behoud van de cultuur en de bescherming van de economie. In Nederland gaat het om criminaliteit en de instroom van kansarme jongeren. We hebben allemaal een reden om het te doen en het recht om het te doen.”

Bosman zegt dat hij niet ongevoelig is voor de emoties die met de discussie gepaard gaan, maar vindt toch dat hij bepaalde onderwerpen aan de orde moet stellen. “Ik snap de emoties. Ik snap de historische relatie. Maar ook hierin zit een stukje volwassenwording. We hebben heel lang niet met elkaar gesproken over essentiële punten van het Koninkrijk. Nederland is altijd terughoudend geweest met een visie voor de toekomst, maar wij zijn ook een onderdeel van het Koninkrijk dus we moeten kijken waar we naar toe willen. Dat is absoluut een trendbreuk met het verleden. We zaten altijd braaf ja-knikkend, blij kijkend en cocktail drinkend op warme stranden en zeiden dat het allemaal wel goed kwam. Maar nu is er de behoefte om een aantal dingen scherp te stellen. Dat roept emotie op, maar er worden wel stappen gezet.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top