Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Parlementariër Asabina wil uitleg over belastinghervorming in Suriname

DE WARE TIJD:

22/09/2012

BRUSSELS – BEP-fractieleider Ronnie Asabina wil dat de regering tijdens de komende begrotingsbehandeling tekst en uitleg geeft over de vorderingen van de belastinghervorming. Asabina verneemt dat de hervorming stagnatie heeft ondervonden vanwege teleurstellende ervaring met het Nederlands consultancy kantoor BMC. De samenleving heeft recht op die informatie, omdat het dezelfde samenleving is die belastingplichtige en -betaler is, vindt het assembleelid.

Nieuw belastingsysteem

Asabina blijft erbij dat het belastingstelsel en -systeem verre van ideaal zijn. Simpele bepalingen en voorzieningen die in de internationale zakenwereld noodzakelijk en gangbaar zijn, komen niet in de fiscale wetgeving voor en of zijn verouderd. Zo dateren de invorderings- en vermogensbelastingwet van de negentiende eeuw en de inkomstenbelastingwet van 1922.

“Alsof dat niet genoeg is, hebben wij in afgelopen jaren alleen fragmentarische aanpassingen van onze fiscale wetten gehad.” Aanpassingen die niet hebben bijdragen dat het fundament van het belastingsstelsel is geactualiseerd. “Het is de vraag of met al deze fragmentarische aanpassingen het belangrijke principe waarop ons belastingsysteem is gebaseerd, het draagkrachtprincipe, – de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen niet uit zijn voegen heeft gehaald.” Hij pleit voor bemensing van de beroepsinstantie als de Raad van Beroep, die vorm en inhoud moet geven aan fiscale rechtsbescherming.

Concurrentiemiddel

“Wij moeten meer gaan beseffen dat internationaal belastingheffing steeds meer en meer ook als concurrentiemiddel wordt gehanteerd en ervaren.”

Elk belastingstelsel moet ondernemerschap stimuleren, moet geen overbodige inspanningen en offers voor de belastingplichtigen met zich mee brengen. Zowel belastingplichtige als de fiscus moet onderkennen dat belasting betalen een win-winrelatie en -aangelegenheid is.

Overigens merken wij dat internationaal steeds meer en meer het gedachtegoed maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn intrede doet en wordt omarmd. Het gaat om de verantwoordelijkheid van de onderneming. Maar om verantwoord te kunnen ondernemen, moet het ondernemersklimaat in place zijn, het moet vriendelijk zijn en daarvoor zorgt de Staat.

“De overheid moet ervoor zorgen dat belastingplichtigen in staat worden gesteld om hun fiscale verplichtingen na te komen: belastingheffing en afdracht moet de overheid koesteren”, zegt Asabina. Hij is voorstander van een systematische en fundamentele hervorming van het belastingstelsel. Ik word misselijk ervan als ik merk hoe bepaalde belangenorganisaties hun wil doorgedrukt willen krijgen in de vorm van fiscale voordelen.

Share this page:
« Back
Back to Top