Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overwerkregeling Surinaamse ambtenaren rechtvaardigheid voor ongeveer 2.500 personen

28/11/13

Paramaribo – “Het gaat om een stukje rechtvaardigheid. Het gaat om ongeveer 2.500 mensen op een ambtenarenbestand van 40.000. En het drukt echt niet significant meer op de overheidbegroting”. Vicepresident Robert Ameerali geeft uitleg over het staatsbesluit dat regelt dat nu alle landsdienaren – op onderdirecteuren en directeuren na – overwerk mogen claimen.

De immer van statistieken voorziene Ameerali toont een matrix waarin een ‘worst case’ scenario is uitgewerkt, die aangeeft dat deze operatie de Staat op maandbasis maximaal SRD 400.000 extra kan kosten. “Maar dan praat ik over het feit dat ze bijna allemaal maximaal overuren trekken en dat is nooit het geval. Een minister heeft meestal een bepaalde groep die tij en ontij wordt ingezet”, betoogt Ameerali.

Kader

De vicepresident vindt het onterecht dat het kader geen overuren mocht boeken. Immers, er is een tekort en het zijn juist deze mensen die vaak diensthoofd zijn, die moeten toezien op overwerk van anderen. “En dan moet die persoon toezien dat anderen overuren maken en met meer naar huis gaan dat hun zelf. Hoe rechtvaardig is dat?”, vraagt Ameerali. In een andere matrix geeft hij aan hoe smal de richel van kader is, waarop de overheid balanceert en vraagt met wie de minister moet overwerken. “De tuinman ?” De bewindsman geeft aan dat de gedachte over het gelijktrekken van de regeling is gekomen naar aanleiding van de lange uren die het kader maakt tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee.

Geheim

De vicepresident geeft aan dat er niets geheim is aan het staatsbesluit dat op 18 oktober is geslagen door president Desi Bouterse. De Raad van Ministers  heeft op 11 juni goedkeuring verleend en ongeveer twee weken daarna de betreffende missieve doen uitgaan. Zoals normaal is het stuk via de minister van Binnenlandse Zaken naar de president gegaan en daarna de Staatsraad. “Dus er is niets geheim aan”, verklaart Ameerali terwijl hij de stukken toont. Daaruit blijkt ook dat het stuk vrij lang bij de Staatsraad is blijven liggen. Eerder heeft Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President uitgehaald naar Ameerali, aangevend dat bewust het stuk buiten hem om de president heeft bereikt. Hij vindt dat het besluit is geslagen om een paar mensen de accommoderen. Ameerali die in het gesprek met de krant duidelijk een aanvaring met van der San ontwijkt, geeft echter wel aan dat het stuk de normale ‘route’ heeft afgelegd. Meer wil hij er niet over zeggen. Ambtenaren mogen maximaal dertig overuren maken per maand. In het besluit is evenwel opgenomen dat dit niet geldt voor personen die werkzaam zijn op de secretariaten van ministeries, de vicepresident en de president.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top