Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overgangsregelingvoor zorgpakket fysiotherapie op BES-eilanden

VRIJDAG, 11 JANUARI 2013

KRALENDIJK — Er komt toch een overgangsregeling voor de invoering van de wijzigingen in het zorgpakket voor fysiotherapie, zoals aangekondigd met ingang van 1 januari dit jaar door de minister van Volksgezondheid.

De wijzigingen in het zorgpakket zullen pas per 1 juli aanstaande in werking treden. Minister Edith Schippers heeft besloten om een overgangsregeling in te stellen, die zal eindigen op 30 juni 2013. Tot dan verandert er niets met betrekking het recht van verzekerden op fysiotherapie.

De wijzigingen houden in dat voor alle verzekerden de behandeling van een aantal chronische ziektebeelden van de zogenaamde ‘lijst Borst’ wordt geschrapt. Dit is een lijst waarop alle fysio- en oefentherapeutische behandelingen staan vermeld. Deze lijst is te vinden op de website www.rijksdienstcn.com.

COPD

Daarnaast krijgt een volwassen verzekerde van achttien jaar of ouder alleen de behandelingen voor fysiotherapie, vanaf de 21e behandeling vergoed, als het ziektebeeld conform de per 1 januari gewijzigde ‘lijst ‘Borst’ is. Alle behandelingen die per indicatie volgens de oude of nieuwe ‘lijst Borst’ hebben plaatsgevonden voor 1 juli dit jaar, worden meegeteld bij het vaststellen van deze eerste twintig behandelingen. Voor patiënten met Chronisch Obstructive Pulmonary Disease (COPD) wordt fysiotherapie alleen nog vergoed, bij ‘stadium II van de Gold Classificatie voor COPD’.

Wel vergoed

Verzekerde kinderen tot en met zeventien jaar krijgen wel negen behandelingen vergoed, plus eventueel negen extra behandelingen met een behandelplan. Die categorie kinderen krijgen ook alle behandelingen vergoed, mits hun ziektebeeld valt binnen de per 1 januari ‘gewijzigde lijst Borst’.

Volwassen verzekerden van achttien jaar of ouder krijgen, alleen vanaf de 21e behandeling, fysiotherapie vergoed, als het ziektebeeld conform de nieuwe gewijzigde ‘lijst Borst’ is. Er is een uitzondering voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste negen behandelingen.

Voorbeelden

Wie in december vorig jaar is begonnen met een behandeling voor een gebroken arm, heeft al vier behandelingen gehad. Dit betekent dat die patiënt tot en met 30 juni aanstaande, nog vijf behandelingen vergoed krijgt om zo de negen behandelingen te completeren waar de patiënt recht op heeft. Wie meer behandelingen nodig heeft, moet die zelf betalen

Wie in maart dit jaar in behandeling komt bij de fysiotherapeut voor een gebroken been, krijgt dan maximaal negen behandelingen vergoed, mits deze behandelingen uitgevoerd worden voor 1 juli. Vanaf 1 juli kan die patiënt alleen nog aanspraak maken op vergoeding van de kosten van fysiotherapie, als het ziektebeeld voorkomt op de ‘lijst Borst’.

Zelf betalen

Behandelingen die bijvoorbeeld in december vorig jaar of eerder zijn begonnen, worden vergoed tot en met 30 juni. Deze behandelingen worden allemaal meegeteld bij het vaststellen van de eerste twintig behandelingen.

Van een patiënt die in februari dit jaar een aandoening krijgt die op de ‘lijst Borst’ voorkomt, worden alle behandelingen vergoed tot en met 30 juni. Stel dat de patiënt op 30 juni in totaal zestien behandelingen heeft gehad en nog niet is uitbehandeld, dan zal deze zelf de resterende vier behandelingen moeten betalen, om zo in aanmerking te kunnen komen voor verdere vergoeding van de behandelingen. Vanaf de 21e behandeling heeft de patiënt weer recht op vergoeding van de behandelingen.

Wie vragen heeft kan tijdens kantooruren terecht bij het Zorgverzekeringskantoor, of bellen naar nummer 715-8899.

Share this page:
« Back
Back to Top