Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overgangsregeling voor ambtenaren op Curacao

VRIJDAG, 20 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — De overheid zal ambtenaren die op 1 januari 2014 55 jaar of ouder zijn, compenseren als zij op hun 60e met pensioen gaan. Het voorstel dat deel uitmaakt van het integraal onderhandelingspakket dat door de overheid ter discussie is gesteld, gaat ervan uit dat de overheid als werkgever, deze groep zal compenseren met een aanvulling, totdat zij op hun 65e jaar in aanmerking voor de uitkering in het kader van de algemene ouderdomsverzekering (aov) komen.

Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) maakte het voorstel bekend tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM). Het voorstel maakt deel uit van de onderhandelingen tussen de regering en de overheidsvakbonden om tot een structurele besparing op de post personeelsuitgaven te komen.

Volgens Van der Horst heeft de regering de bonden een integraal pakket voorgesteld, dat naast maatregelen ook uit compensaties bestaat. Een van deze compenserende maatregelen betreft het eerdergenoemd voorstel. Op dit moment moeten ambtenaren op hun 60e met pensioen. Pas op hun 65e komen zij echter in aanmerking voor een aov-uitkering. Bij de pensionering van ambtenaren wordt hun pensioen berekend aan de hand van hun laatst genoten slaris over de laatste twee jaren en de aov-uitkering, maar deze uitkering krijgen ze pas op hun 65e waardoor ambtenaren met een gat in hun pensioen worden opgescheept. De overheid stelt nu voor dat zij dit gat gaat opvullen totdat de gepensioneerde ambtenaren de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

De minister benadrukte dat het voorstel nu op tafel ligt, maar dat hoe langer het proces duurt om een akkoord te bereiken over het totaalpakket, hoe moeilijker het zal worden om het aanbod op tafel te houden. Op de vraag of dit tot een discrepantie zal leiden tussen ambtenaren en niet-ambtenaren, antwoordde de minister dat er zoveel discrepanties bestaan op het eiland en dat dit een actie is van de overheid, in haar hoedanigheid als werkgever. Hij benadrukte dat ook andere werkgevers hetzelfde zouden kunnen doen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top