Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Oud-gedeputeerde Willem voorzitter Curacaose commissie evaluatie corporate governance

VRIJDAG, 27 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — De regering heeft een commissie in het leven geroepen die onderzoek moet verrichten naar het functioneren van de corporate governance op Curaçao. In de Eilandsverordening Corporate Governance, die per 1 januari 2010 van kracht werd is opgenomen dat de wet en de Code Corporate Governance Curaçao binnen uiterlijk twee jaar na haar invoering dienen te worden goedgekeurd.

Voorzitter van de commissie is huidig directeur van aannemersvereniging AAV Mike Willem. Hij is benoemd op voordracht van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran). Willem was als gedeputeerde politiek verantwoordelijk voor de introductie van de Eilandsverordening Corporate Governance per 1 januari 2010, bevestigt hijzelf in een toelichting. “De personen die mij hebben voorgedragen wilden blijkbaar de personen die indertijd betrokken waren met de totstandkoming van de wet. Het gaat hier om een groep mensen die het wel en wee van de wet goed kennen.”

Naast Willem zitten ook in de commissie Dave Liqui-Lung (vicevoorzitter), Claudine Merkies (secretaris) en de leden: Theo Caris, Wilfred Flocker, Suzy Camelia-Römer, Etienne Ys en Sueena Francisco. In het landsbesluit waarin melding wordt gemaakt van de oprichting van de commissie, staan de taken van de commissie omschreven, namelijk: ‘de Eilandsverordening en de Code te evalueren in het licht van de ervaringen in de praktijk met betrekking tot de naleving van de principes en bepalingen van de Eilandsverordening en de code door de overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen, met bijzondere aandacht voor de meest recente ontwikkelingen rondom de ‘governance’ van overheidsvennootschappen en overheidstichtingen’. Ook eventuele relevante wijzigingen of nieuwe inzichten met betrekking tot de internationaal aanvaarde normen over corporate governance dienen in het onderzoek aan bod te komen.

In een toelichting stelt commissie-voorzitter Mike Willem dat de voorbereidende werkzaamheden van de evaluatie al van start zijn gegaan. “In de komende periode zal de commissie tal van interviews hebben met alle actoren die met de wet corporate governance te maken hebben. Zo zal er gesproken worden met vertegenwoordiging van aandeelhouders van de betrokken entiteiten, directies en raden van commissarissen en ook de verenigingen van accountants, juristen en notarissen. Verder zal er ook gesproken worden met lokale corporate governance experts zoals Frank Kunneman en Karel Frielink.” Voor begin volgend jaar staat er volgens Willem ook een gesprek gepland met Huub Willems, die door het hof is aangesteld als onderzoeker naar het beleid, gevoerd binnen overheids-nv’s Aqualectra, Curoil en Refinería di Kòrsou (RdK).

De commissie dient volgens het landsbesluit binnen zes maanden concrete wetsvoorstellen en/of aanbevelingen te presenteren aan de minister van Financiën om zo een betere naleving van de bepalingen van de corporate governance-regelgeving te bereiken,

Bron: Amigoe. Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top