Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Opmerkingen en bedenkingen Rekenkamer bij jaarrekening 2010 St. Maarten

PRESS RELEASE

Philipsburg– General Audit Chamber presents the report on the 2010 financial statements of
the island territory of Sint Maarten to Parliament.

President of Parliament Mr. Rodolphe Samuel received the final report on the 2010 financial
statements of the island territory of the Sint Maarten on Friday, December 7, 2012. Mr.
Ronald Halman, chairman of the board of the General Audit Chamber presented the report to
Parliament.

The General Audit Chamber examined the financial statements 2010 of the island territory
and provided an opinion on the financial management and accountability. The investigation
examined whether the liabilities, expenditure and revenue occurred in accordance with
the adopted budget ordinance and whether there was an orderly and accountable financial
management.

Once Parliament receives reports from the General Audit Chamber, these reports are made
public. The document is available in Dutch at the General Audit Chamber and will be available
in English before the end of the year. Both versions will be published on the website of the
General Audit Chamber (www.arsxm.org).

Rapport van bedenkingen en opmerkingen bij de jaarrekening 2010 van de algemene dienst van het eilandgebied Sint Maarten (1)

 

 

ZATERDAG, 08 DECEMBER 2012

PHILIPSBURG— De komende jaren moet de overheid zorgen dat jaarverslagen van de overheidsaccountantsdienst SOAB en de Algemene Rekenkamer worden goedgekeurd. Dit is de conclusie van het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer voor 2010.

Het verslag van het college besteedt aandacht aan de noodzaak van betrouwbaarheid van gegevens in de financiële rapportage. Begrotingsoverschrijding is een van de redenen voor een discrepantie van 47 miljoen gulden. De mogelijkheid bestaat dat dit bedrag stijgt.

In totaal is 846 miljoen gulden nog niet op correcte wijze verantwoord. Het gaat hier om gegevens opgenomen op de balans zoals materiële vaste activa, financiële vaste activa en eigen vermogen. De Algemene Rekenkamer wijst ook op het gebrek aan betrouwbaarheid van gegevens over debiteuren, crediteuren en achterstand op pensioenen en voorzieningen. De administratieve organisatie waaronder ook de interne controle per hoofdstuk voldoet nog niet aan de eisen. Dit is van toepassing op inkomsten en uitgaven.

De Algemene Rekenkamer komt tot de conclusie dat de jaarrekening over 2010 van het eilandgebied St. Maarten waarschijnlijk niet goedgekeurd zou zijn door de Algemene Rekenkamer conform artikel 134 van de Grondwet van de Nederlandse Antillen. Rekening houdende met de inhoud van rapporten die door de Algemene Rekenkamer zijn uitgegeven voor periode voor 2010, zijn de onderliggende gedachten voor deze conclusie niet nieuw.

Het rapport kan worden doorgenomen op de website www.arsxm.org. Het rapport is ingediend bij de Statenvoorzitter. Dit houdt in dat volgens wettelijke regelingen het rapport nu openbaar kan worden gemaakt. Gebaseerd op de conclusies van de Algemene Rekenkamer kan worden aangenomen dat een plan van aanpak noodzakelijk is. Het rapport vermeldt dat de Afdeling Comptabiliteit al bezig is met een dergelijk plan.

Share this page:
« Back
Back to Top