Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Oplossing gezocht voor personeel Bureau Ziektekostenvoorzieningen op Curacao

VRIJDAG, 15 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) en ambtenarenvakbond Abvo zijn op dit moment in gesprek om een oplossing te vinden voor het personeel van BZV. Voor ongeveer 34 werknemers is er opeens geen werk meer, nu ook de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) bij de BZV is weggehaald en bij de SVB is ondergebracht.

Bij de invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) is afgesproken dat de AVBZ ook door de SVB zal worden uitgevoerd. Dit heeft directe gevolgen gehad voor het personeel. Gisteren stelde de verantwoordelijke minister Ben Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) dat bij BZV conform de afspraak vier mensen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AVBZ. Hiernaast bestaat er ook een indicatiecommissie, die buiten de BZV functioneert, waar drie tot vier mensen in zouden moeten zitten. Maar in de praktijk bleek dat het aantal mensen, dat met de uitvoering van de AVBZ was belast, veel hoger lag.

Per mei vorig jaar, de maand waarin de integratie van SVB en BZV vorm kreeg, waren er twaalf personen met de uitvoering van de AVBZ belast. Hier werden later negen personen aan toegevoegd. Het was de bedoeling dat deze negen later met een preventie-traject zouden worden belast, maar dit ging om financiële redenen uiteindelijk niet door. Waardoor er uiteindelijk 21 personen binnen de BZV met de AVBZ waren belast. Door nog onbekende redenen steeg dit aantal uiteindelijk naar het huidige aantal van 34 medewerkers.

Van deze 34 medewerkers staan er vijf op het punt om met pensioen te gaan. De SVB heeft in eerste instantie aangegeven slechts tussen de vier en maximaal acht werknemers over te kunnen nemen. Over de resterende BZV-werknemers zijn de betrokken partijen, SVB, BZV en Abvo, nu in gesprek, aldus de minister. Er is aan de SVB gevraagd om een tweetal scenario’s uit te werken. Een waarbij vier personen in dienst kunnen treden van de SVB en een andere waarbij twaalf mensen overgenomen kunnen worden. Voor diegenen die niet kunnen worden overgenomen zal een afvloeiingsregeling opgesteld moeten worden. De minister verwacht dat dit traject binnen twee maanden afgerond kan worden.

Share this page:
« Back
Back to Top