Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Opheffen marinierscompagnie Aruba teruggedraaid

VRIJDAG, 25 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — ‘Tot slot is besloten de marinierscompagnie op Aruba te behouden’. Dat staat in de brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer die vandaag is bekendgemaakt. Directe aanleiding hiervoor was het bijgestelde begrotingsakkoord 2014 van half oktober, waaruit blijkt dat er meer geld beschikbaar is voor de krijgsmacht.

Dat de 32e infanteriecompagnie van het Korps Mariniers, gestationeerd in marinierskazerne Savaneta, vrijwel geheel zou verdwijnen in 2015 werd in een artikel van 17 september in Amigoe beschreven. Dit vanwege extra bezuinigingen van de Nederlandse regering op Defensie. Nu uit het bijgestelde begrotingsakkoord toch extra geld beschikbaar komt voor de krijgsmacht, draait de regering dit dus terug en dat betekent dat de eenheid van 100 tot 120 mariniers blijft bestaan.

Extra geld voor defensie

Mede op grond van de ervaringen op Curaçao met het rouleren van compagnieën vanuit Nederland, werd in de Nota ‘In het belang van Nederland’ besloten dit systeem ook op Aruba in te voeren. Het rouleren van compagnieën vanuit Nederland betekent echter wel een aanzienlijke beslaglegging op de beschikbare capaciteit. In Nederland zelf is een compagnie bezig met zich voor te bereiden op een periode op Aruba, terwijl een derde compagnie net terug is van Aruba en niet direct voor andere taken inzetbaar is. De extra middelen uit het begrotingsakkoord maken het mogelijk deze maatregel terug te draaien. De bataljons in Nederland blijven zo intact, waardoor de inzetbaarheid in operaties toeneemt.

Het is voor het eerst in lange tijd dat er extra geld voor Defensie beschikbaar is en dat is goed nieuws voor de krijgsmacht. Vandaag maakte Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) bekend welke ingrijpende maatregelen uit de nota ‘In het belang van Nederland’ als gevolg van de extra middelen worden aangepast. Hierbij ligt de focus op versterking van de operationele capaciteit, maatregelen ten gunste van het defensiepersoneel en werkgelegenheid in krimpregio’s.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top