Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Ministerie: ‘Interventie jeugdcriminaliteit BES-eilanden succesvol’

ZATERDAG, 12 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — De justitieketen op Bonaire begon in augustus 2010 te werken volgens de drie modellen interventie jeugdcriminaliteit. Dit model heeft als doel om te voorkomen dat minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar voor het gerecht verschijnen met als gevolg dat ze een strafblad krijgen.

Volgens het jaarverslag van het Openbaar Ministerie over 2011 over de BES-eilanden, is het goed te constateren dat er één jaar na de transitie op alle drie de BES-eilanden gewerkt wordt volgens de drie modellen interventie jeugdcriminaliteit. Het houdt in dat een minderjarige die een gering strafbaar feit begaat snel en met een hoog pedagogisch rendement aangepakt wordt.

In totaal was er in 2011 sprake van 150 meldingen in het kader van de buitengerechtelijke afdoeningen. 106 meldingen zijn naar de HALT-zitting gegaan, waarvan 97 zijn afgedaan middels een straf, opdracht of berisping.

Volgens fase 1 van het interventiemodel kan een minderjarige een straf krijgen als hij of zij een strafbaar feit pleegt wat licht van aard is (spijbelen, eenvoudige mishandeling, kleine diefstallen). In deze fase verleent het parket aan de wijkregisseur de autoriteit om een straf uit te spreken (Het Alternatief ofwel HALT-afdoening). In de tweede fase van dit model (Officier van Justitie-model) wordt er gesproken over een proces-verbaal. In dit geval heeft het slachtoffer aangifte gedaan tegen de dader. De Voogdijraad zal de officier van justitie adviseren over de juiste strafrechtelijke afdoening. Er is dus in deze fase sprake van een proces-verbaal tegen de minderjarige. In de derde fase zal de dader onherroepelijk voor de rechter moeten verschijnen.

Scholieren weten inmiddels wat HALT is en dat er een sanctie staat op schoolverzuim. De preventieve werking is effectief te noemen. Dit blijkt ook uit de eerder gepresenteerde jaarcijfers (dalend aandeel van de jeugd).

Door het ketenbrede optreden wordt het steeds duidelijker wie de echte boosdoeners zijn, wie de meelopers zijn en wat de oorzaken van delictgedrag zijn. De ‘drie modellen interventie’ werpt al snel zijn vruchten af als gevolg van een zeer goede samenwerking tussen de ketenpartners. De deelnemers zijn gemotiveerd en hebben allemaal hart voor de zaak, aldus het jaarverslag.

Saba/Statia

Het interventiemodel is medio 2011 zowel op Saba als op St. Eustatius geïntroduceerd. Op Saba zijn er in 2011 veertien aanmeldingen geweest. Zes van die aanmeldingen zijn HALT-afdoeningen geworden, waarvan vier werden afgedaan met een Agressie Regulatie Training (ART) en twee met werkstraffen. Vier jongeren kregen een berisping.

Op St. Eustatius was er sprake van dertien aanmeldingen. Zes hiervan zijn HALT-afdoeningen geworden, waarbij zij ook een ART hebben gevolgd. Vier jongeren kregen een berisping.

Ook voor Saba en St. Eustatius geldt dat er een gezonde samenwerking bestaat binnen de keten. De instroom bij deze twee eilanden is wellicht nog aan de lage kant. Dit komt ook omdat het gaat om een nieuw interventiesysteem, dat nog op de eilanden moest ‘aarden’. Het afgelopen jaar zou wederom geïnvesteerd worden in veel overleg en uitleg.

Share this page:
« Back
Back to Top