Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Ministerie Curaçao int ruim 8 ton aan boetes

VRIJDAG, 18 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar ruim acht ton aan (verkeers)boetes en transacties geïnd. Dat antwoordde minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) deze week op de schriftelijke vragen die de fractie van de PAR had gesteld.

De 841.352 gulden is ruim drie ton meer dan de 527.363 gulden die in 2011 binnenkwam. Het geld gaat naar het Criminaliteitsfonds. Dat is bestemd voor onder meer de financiering van projecten voor de preventie van jeugdcriminaliteit.

In 2010 wist het OM 872.824 gulden binnen te halen. De introductie van Paga bo But, het elektronisch systeem dat in 2009 speciaal voor boete-inning werd ingevoerd, heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen. Maar er waren nogal wat knelpunten bij de uitvoering daarna.

In het jaarverslag over 2011 meldt het OM dat een speciaal ondersteunend team is ingesteld, dat achterstanden voor de verkeerszittingen van 2009 tot 2011 moest wegwerken en het Paga bo But-bestand moest opschonen, om zoveel mogelijk openstaande boetes te innen. Veel aanmaningen kwamen retour omdat het adres niet klopte of omdat de betreffende persoon is verhuist. Tevens zijn reacties binnengekomen van overtreders die de transactie reeds hadden betaald, maar toch een kennisgeving ontvingen. Volgens het jaarverslag moest de afdeling boete-inningen in 2012 optimaal functioneren.

In 2011 is 14 procent van de uitgeschreven Oproepings Processen-Verbaal (OPV’s) op zitting afgedaan. Daarvan zijn 1811 OPV’s geseponeerd. Er is voor het bedrag van 266.854 gulden aan transacties geïnd.

Share this page:
« Back
Back to Top