Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Lichaam Bonaire vereenvoudigt afgiftesysteem vestigingsvergunningen

MAANDAG, 16 DECEMBER 2013

KRALENDIJK — Het stelsel van vergunningverlening aan bedrijven wordt vereenvoudigd. Voor het oprichten van een bedrijf wordt niet langer een vergunning vereist, afgegeven door de Directie Ruimte & Ontwikkeling. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voldoende. Op grond van die inschrijving wordt automatisch een ‘business license’ verstrekt. De ondernemer moet nog wel zelf controleren of er nog andere vergunningen nodig zijn.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft hiermee in samenwerking met de Kamer van Koophandel Bonaire een nieuwe stap gezet in de vereenvoudiging van vergunningverlening aan bedrijven op het eiland.

Dit is de eerste stap om te komen tot het ‘eenloket-systeem’ (one stop shopping principe), dat door het Bestuurscollege samen met de KvK is ontwikkeld om de dienstverlening aan het bedrijfsleven te verbeteren en administratieve lasten te verlichten. Het houdt in dat een vergunningverlening aan bedrijven op één plaats of via één loket wordt afgehandeld. “We willen het de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk maken. Dit is goed voor onze economische ontwikkeling en voor onze concurrentiepositie”, aldus gedeputeerde El Hage.

Het is de bedoeling dat later ook bouwvergunningen, Hinderwetvergunningen en drank- en horecavergunningen op een eenvoudige en snelle wijze kunnen worden aangevraagd en beoordeeld.

De aanvraag van een vestigingsvergunning voor de fysieke locatie, indien deze vereist is, kent in sommige gevallen echter nog een andere procedure.

Het OLB zal op korte termijn met de Kamer van Koophandel een commissie samenstellen, bestaande uit vertegenwoordigers van het OLB, het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel Bonaire en de Kamer van Koophandel Nederland, die het Bestuurscollege zal moeten adviseren ten aanzien van dit project.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top