Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ook Bonaireaanse gedeputeerde Janga-Serfilia stapt op

WOENSDAG, 20 NOVEMBER 2013

KRALENDIJK — Gedeputeerde Silvana Janga-Serfilia is de tweede gedeputeerde die haar ontslag neemt uit het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam. In navolging van gedeputeerde Burney el Hage, die sinds 5 november jongstleden demissionair is, heeft zij gisteravond haar ontslagbrief ingediend bij de Eilandsraad. Zij was gedeputeerde voor de eenmansfractie Santana. De Eilandsraad heeft nu dertig dagen de tijd om een vervanger voor haar te regelen.

In haar ontslagbrief schrijft zij dat de reden van het ontslag bekend is bij de coalitie. Daarin spreekt zij haar waardering uit voor de prettige manier van samenwerking in zaken die de bevolking betreffen. Zij zegt alle medewerking toe in de toekomst ervoor zorg te zullen dragen dat alle lopende documenten, projecten en beleidsafspraken correct gedocumenteerd worden achtergelaten, zodat haar opvolger daar zonder enig probleem mee verder kan. Zij bedankt ook voor de ervaring die zij heeft kunnen opdoen als gedeputeerde van het OLB en het vertrouwen dat zij heeft genoten bij de uitoefening van die functie.

Gedeputeerde Kroon

Het ontslag van Janga-Serfilia komt niet als een verrassing. Het hing al een tijd in de lucht, alleen het tijdstip was niet bekend. Het zou in ieder geval na terugkeer van de CN-week gebeuren. “Ik heb vorige week ook al bekendgemaakt dat ik het zou doen en gisteravond heb ik de daad bij het woord gevoegd. Wij hebben in de coalitie afgestemd wanneer het beste moment zou zijn om dat te doen en ik heb dat gisteravond gedaan”, aldus Janga-Serfilia.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat alle drie de gedeputeerden zouden aftreden. De brief van de Rijksdienst Caribisch Nederland, waarin aan James Kroon werd meegedeeld dat hij zeer waarschijnlijk niet terug kan naar zijn oude functie vanwege het voorwaardelijk sepot door het Openbaar Ministerie in de zaak van valsheid in geschrifte, heeft een streep door de rekening gehaald. Daarmee is Kroon praktisch zonder werk komen te zitten, zodat hij noodgedwongen aan moet blijven als gedeputeerde, zeker tot de komende verkiezingen.

 

Ontslagredenen

De redenen voor Janga-Serfilia’s ontslagname liggen zowel op het politieke vlak als in de privésfeer, zo gaf zij te kennen. Zij wil nu haar studie gaan afmaken. Die ligt al een paar maanden stil als gevolg van haar drukke bezigheden. Daarnaast wil zij ook meer tijd gaan besteden aan haar gezin.

Een belangrijke reden is ook dat zij geenszins van plan is om in de actieve politiek te blijven. Zij zegt met de komende verkiezingen voor de deur, een stap terug te doen om anderen die deze aspiraties wel hebben de kans te geven om alvast te wennen aan politieke functies. Zij heeft op dit ogenblik andere prioriteiten.

 

Tevredenheid

Terugblikkend zegt de demissionaire gedeputeerde dat zij zeer blij is dat onder haar verantwoordelijkheid de nota over het cultuurbeleid is aangenomen door de Eilandsraad. Ook is zij tevreden dat het haar gelukt is om alle afspraken uit de Caribische weken na te komen en dat zij betrokken was bij alle onderhandelingsdocumenten. Janga-Serfilia: “Wij hebben een goede basis voor wat wij willen en hoe wij dit volk willen ontwikkelen. Dat is grofweg gezegd de weg die de overheid verder zal moeten bewandelen voor een goede ontwikkeling van het volk.”

Zij geeft haar opvolger de goede raad mee om de uitgezette beleidslijnen te blijven volgen. Daar valt ook onder de gezondheidszorg, die een prioriteit is voor het eiland. Eind november komt de commissie voor volksgezondheid, die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgericht, weer bijeen om de verbeteringen op het gebied van de gezondheidszorg verder uit te werken. Daarin zitten de drie gedeputeerden van de Bonaire, St. Eustatius en Saba en hun adviseurs. Die zijn bezig met het opstellen van een paper dat aan Nederland zal worden aangeboden met voorstellen voor verbeteringen.

Ook de lijnen die zijn uitgezet voor het onderwijs, zouden door haar opvolger moeten worden opgevolgd, aldus de aftredende gedeputeerde.

Janga-Serfilia keert terug naar haar functie als hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Amigoe, Aruba

 

Wisseling van de wacht in bestuurscollege Bonaire

20 november 2013

KRALENDIJK – Bij het bestuurscollege van Bonaire is een wisseling van de wacht op til. Gedeputeerde Silvana Janga-Serfilia heeft afgelopen dinsdag haar ontslag ingediend bij de eilandsraad. Hans Els loopt zich al warm langs de zijlijn.

Niet alleen Janga-Serfilia verlaat binnenkort het bestuurscollege. Ook UPB-gedeputeerde Burney El Hage heeft op 5 november zijn ontslag ingediend en verlaat de politiek. Uiterlijk 5 december moet een nieuwe gedeputeerde zijn plaats innemen. El Hage neemt ontslag vlak voor de eerste behandeling van de corruptiezaak Zambezi op 25 november. Hij is naast Ramoncito Booi, ex-politiek leider van de UPB, verdachte in de zaak.  Het is de UPB nog niet gelukt een nieuwe gedeputeerde aan te stellen.

Kroon nog niet weg

Gedeputeerde James Kroon heeft al sinds zijn aantreden als partijleider van de UPB aangekondigd ontslag te zullen nemen als gedeputeerde om fractieleider te worden in de eilandsraad. Hij heeft van dit voornemen afgezien, nadat de Rijksdienst Caribisch Nederland een procedure is begonnen om hem te ontslaan als douane-ambtenaar in verband met het voorwaardelijk sepot in een zaak van valsheid in geschrifte.

Het ontslag van Serfilia hing al een tijd in de lucht. Serfilia zit in het college voor de eenmansfractie Santana. Rafael Santana laat al geruime tijd doorschemeren in de media dat Serfilia ontslag neemt omdat het niet botert tussen haar en één of meer gedeputeerden van de coalitiepartner UPB. Haar functioneren wordt intern ter discussie gesteld. Zij is onder andere belast met onderwijs, sociale en culturele zaken.

Ontslagbrief
Serfilia zegt meer tijd te willen besteden aan haar gezin en studie. Ze had al eerder aangegeven niet actief in de politiek te willen blijven. In haar ontslagbrief spreekt ze haar waardering uit voor ‘de prettige manier van samenwerken in zaken die de Bonairiaanse bevolking aangaan’. Ze zal ervoor zorgen dat alle lopende documenten, projecten en bedrijfsafspraken correct en gedocumenteerd worden achtergelaten. Serfilia gaat terug naar haar functie binnen de Directie Samenleving en Zorg.

Hans Els
Rafael Santana bevestigt dat Hans Els, adviseur van Serfilia, gedeputeerde wordt in haar plaats. Els heeft zijn kandidatuur bevestigd. Hij is momenteel algemeen secretaris voor de VVD Afdeling Bonaire. Els zegt dat hij zal aftreden als secretaris, zodra hij benoemd wordt. “Juridisch gezien mag iedereen lid zijn van een politieke partij. Dat is je constitutioneel recht. Maar we hebben afgesproken dat de huidige functie als bestuurder niet verenigbaar is met de functie van bestuurslid bij een andere politieke partij.”

Cruciaal moment
De wisseling van de wacht gebeurt op een cruciaal moment. Het eiland heeft het moeilijk. Zowel op economisch als op financieel gebied moeten er knopen doorgehakt worden om de economie uit het slop te trekken. De nieuwe gedeputeerden moeten beslissingen nemen over het herstellen van de onevenwichtige arbeidsmarkt, de lage lonen en de hoge kosten van levensonderhoud, het grote verschil in sociale uitkeringen en minimumlonen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland, bekostiging van het onderwijs, de problemen op de woningmarkt en de bezuinigingen in de gezondheidszorg.

De eerste onderhandelingen tussen de Fractie Santana en coalitiepartner UPB over de nieuwe takenverdeling zijn al begonnen. Discussieonderwerp is wie de portefeuille van economie en financiën krijgt.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top