Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ontheffing van eisen aan buitengewone agenten van politie op Bonaire

DONDERDAG, 07 NOVEMBER 2013

KRALENDIJK — Het personeel van de afdeling Toezicht en Controle, voorheen SSV, krijgt twee jaar de tijd om te voldoen aan de eisen die gelden voor buitengewone agenten van politie, BAVPol. De afdeling ressorteert onder de Directie Toezicht en Handhaving. Joan Theodora-Brewster, directeur van de Directie, bracht dit naar voren tijdens de begrotingsbehandeling in de Eilandsraad.

“Onlangs hebben wij bericht ontvangen van de nieuwe korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, dat al het personeel van Toezicht en Controle twee jaar ontheffing krijgt van de eisen die voor buitengewone agenten van politie zijn gesteld”, aldus Joan Theodora-Brewster, directeur van Toezicht en Handhaving. Haar personeel krijgt de ruimte om binnen twee jaar aan de eisen te voldoen.

Het personeel is al bezig met het volgen van cursussen. Daar is dit jaar mee gestart. De meesten hebben dat met succes gedaan en hebben de status van BAVPol. Daarnaast is ook besloten om het personeel specifieke trainingen te geven en te upgraden op het terrein van BAVPol. De eindtermen voor de opleiding zijn rond en het is de bedoeling om daar volgend jaar mee te beginnen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top