Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onenigheid over komst Algemene Ziektekosten Verzekering houdt aan in Suriname

28/01/2013

Nieuwe rol Staatsziekenfonds breekpunt

Onenigheid binnen het Tripartiet Overleg over de rol van het Staatsziekenfonds in de nog op te zetten Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV), blijft de komst van medische dekking voor elke burger belemmeren. Partijen zitten duidelijk niet op één lijn over de inrichting van deze verzekering.
“De particuliere sector wil het Staats Ziekenfonds (SZF) bewust zwak houden om maximaal te profiteren van de aankomende Algemene Ziektekosten Verzekering”, waarschuwt de secretaris van het Tripartiet Overleg, Henrich Staphorst. Hij wordt ondersteund door zijn voorzitter, Ulrich Aron.Beiden wijzen erop dat zowel de Presidentiële Commissie voor Herstructurering van de Gezondheidszorg als de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland, te veel focust op de belangen van de particuliere sector. Maar de voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), Pieter Voigt, is het daarmee oneens. Hij ontkent met klem dat er sprake is van winstbejag van zijn leden. De overlevingskansen van de sector zou, benadrukt hij, juist niet in gevaar gebracht mogen worden.

Bezwaar

Het Tripartiet Overleg heeft alvast bezwaar tegen twee van de voorstellen die gedaan zijn door de werkarm van de president: Het SZF mag geen eigen praktijken hebben zoals artsen, apotheken en tandartsen en er moeten marktconforme tarieven worden bepaald vóór de komst van het AZV. Door het SZF te beperken vrezen Staphorst en Aron dat de medische zorg in de verre gebieden van het land labiel zal blijven. “Het is bijvoorbeeld bekend dat artsen niet in het binnenland willen werken”, zegt Staphorst. Hij en Aron zijn niet per se tegen marktconforme tarieven. Maar de gekozen methode laat twijfels over aan de “betrouwbaarheid” van de calculaties.

Het resultaat is, volgens hen, dat het AZV haar doel zal missen. De zorg naar de samenleving zal onevenredig zijn, terwijl het systeem onbetaalbaar wordt en uiteindelijk zal instorten.

Eigen voordeel

Staphorst en Aron wijzen erop dat Blokland vanaf zijn aantreden het SZF heeft willen kortwieken door te proberen de huidige directeur aan de kant te zetten. Ook de particuliere sector krijgt van hen de wind van voren. Het standpunt dat het Staatsziekenfonds geen houders van on-en-minvermogenkaarten onder het AZV mag verzekeren, zou gebaseerd zijn op “eigen voordeel”. Voigt staat er vierkant achter dat het SZF, waar alle ambtenaren al zijn verzekerd, niet ook de tienduizenden minder draagkrachtigen onder de huidige omstandigheden mag herbergen. Als grootste verzekeraar is het staatsbedrijf bij machte om eenzijdig te bepalen welke tarieven zij hanteert.

Onafhankelijke instantie

Dit zou ziekenhuizen nu al in financiële problemen plaatsen, omdat er onvoldoende wordt betaald voor de diensten. Vandaar dat er gepleit wordt dat de tarieven door een onafhankelijke autoriteit worden vastgesteld. Als het SZF zich wel committeert aan het betalen van de juiste prijzen die door een onafhankelijke instantie worden berekend, is er geen bezwaar.

Bovendien zou dat ook ertoe kunnen leiden dat bepaalde tarieven juist dalen. Praktijken binnen het SZF zou ook niet verantwoordelijk zijn, vindt de VMS-voorzitter. “Het gaat simpelweg om ‘conflict of interest’. Je kunt geen verzekeraar zijn en jezelf ook uitbetalen voor medische behandelingen. Hoe zal je de kwaliteit kunnen garanderen?”, aldus Voigt.-.

Share this page:
« Back
Back to Top