Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onderzoek Universiteit van Aruba: ‘Smeergeld en corruptie binnen overheid’

WOENSDAG, 08 MEI 2013

ORANJESTAD — Bedrijfsleiders op Aruba krijgen te maken met corruptie, vriendjespolitiek en te veel bureaucratie in het contact met de overheid. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek door Michiel de Vries van de Universiteit van Aruba (UA).

De Vries, die een speciale door de gouverneur van Aruba gefinancierde leerstoel ‘good governance’ bekleedt bij UA, presenteerde de uitkomsten van het rapport gisteravond tijdens een lezing in de aula van de universiteit. In eerste instantie wilde De Vries van binnenuit kijken hoe overheidsdiensten met klanten uit het bedrijfsleven omgaan. Hij kreeg echter geen toegang. “Dan maar van buitenaf, vanuit het bedrijfsleven.” Van de vele bedrijven die in april werden benaderd, reageerden uiteindelijk 97 directeuren. Ze kregen onder meer vragen voorgelegd over het functioneren van de Arubaanse overheid qua effectiviteit, efficiëntie, toegankelijkheid, deskundigheid, de kwaliteit van het ambtelijk apparaat en de bestuurlijke integriteit. Ook werd gevraagd naar de laatste keer dat concreet overleg werd gevoerd met de Arubaanse overheid over een voor het bedrijf belangrijke zaak.

Smeergeld en corruptie

De reacties van de ondervraagde bedrijfsleiders over waar ze daadwerkelijk mee te maken krijgen, wanneer ze bij de overheid aankloppen, zijn ontluisterend: 33,8 procent vindt het optreden van de overheid de laatste keer dat er contact was onvoldoende en 23 procent vindt het zelfs slecht.

18,8 procent van de bedrijfsleiders die uiteindelijk hun verzoek ingewilligd kregen, noemt smeergelden en 21,9 procent noemt corruptie. 30 procent zegt dat het onderhands werd geregeld. 41,2 procent meldt overmatige bureaucratie en 48,5 procent benoemt hoge administratieve lasten. 48,5 procent van de respondenten signaleert vriendjespolitiek.

Van de bedrijven die hun verzoek niet zagen ingewilligd, signaleert 33,3 procent corruptie. 25 procent kwam smeergeld tekort om hun zaken voor elkaar te krijgen. 93,9 procent benoemt overmatige bureaucratie en 87,1 procent heeft het over het langs elkaar heen werken van ambtelijke diensten. 59,4 procent noemt vriendjespolitiek. 48,3 procent beklaagt zich over hoge administratieve kosten en 58,8 procent benoemt zelfs drie of meer van de genoemde problemen in het proces. Opvallend is dat de gevallen van smeergeld vooral genoemd worden in situaties waar een bedrijf aan een ambtenaar advies vraagt. De Vries legt uit dat dit bij vergunningen niet het geval is, juist omdat daar wel allerlei controles zijn.

Van alle bedrijven die meededen aan het onderzoek had 12 procent nergens last van.

Bedrijven anoniem

De Vries heeft in het rapport alle kenmerken weggelaten die mogelijk zouden wijzen op de identiteit van deze bedrijfsleiders. Ze waren namelijk huiverig om met naamsvermelding deel te nemen aan de enquête, uit angst dat zij daarna geen zaken meer zouden kunnen doen met de overheid. Het gaat om bedrijven over het hele eiland, met een redelijk gelijke verdeling tussen bedrijven die al in de vorige eeuw bestonden en bedrijven die korter dan vijf jaar bestaan. Gemiddeld hebben ze ongeveer vijftien mensen in dienst, maar er zijn ook eenmansbedrijven evenals bedrijven met meer dan 200 werknemers. Het gaat om directeuren uit de handel, toeristische sector, makelaars, advocaten en accountants. Maar ook directeuren van dienstverlenende bedrijven, productiebedrijven, groothandel en het midden- en kleinbedrijf vulden de enquête in.

Bedrijven Aruba: Veel corruptie, ambtenaren aan de macht, ook onderzoek naar Eman

10 MEI 2013

AD 10.05.13AUA1

 

Oud-premier Balkenende: ‘Bestrijd drugs en corruptie’

WOENSDAG, 08 MEI 2013

ORANJESTAD — De economische kansen voor Aruba als hub tussen Europa en Latijns-Amerika liggen voor het oprapen, maar Aruba moet drugssmokkel en corruptie blijven bestrijden en ervoor waken niet als belastingparadijs op zwarte lijsten terecht te komen. Dit zeggen Jan Peter Balkenende en Caroline van Rodenburg van accountantsfirma Ernst & Young.

Als je dingen wilt bereiken, dan moet je eerst een droom hebben, een ideaal, vindt Jan Peter Balkenende, partner Corporate Responsibility bij accountantsfirma Ernst & Young en voormalig premier van Nederland. “Dat is hier het geval.” Op een droom volgt een strategie en dat is waar Ernst & Young instapte. Die strategie – gebaseerd op het overbrengen van kennis over duurzame infrastructuur, energie, landbouw en toerisme vanuit Europa naar Latijns-Amerika, met Aruba als faciliterende schakel – werd door Balkenende maandag gepresenteerd tijdens de eerste dag van de conferentie Europe Meets the Americas (EMA). Wat nu rest, is uitvoeren en de plannen ook daadwerkelijk doorzetten, vertelt hij aan Amigoe.

Balkenende voelt dat er iets gebeurt op Aruba. “Wat ik belangrijk vind van de ontwikkelingen hier op Aruba is dat men feitelijk bezig is om een lange termijn oriëntatie neer te zetten, om te vragen wat Aruba kan bijdragen aan een betere mondiale samenleving.” Aruba neemt met deze stelling een leiderspositie in, verklaart hij. “Er is geen ander eiland in het Caribisch Gebied waar dit plaatsvindt. Men toont moed en ik vind ook dat het heel goed is dat je naast het toerisme andere economische activiteiten probeert te vinden.” In Nederland heeft men vaak een houding van ‘ja, maar’, stelt de voormalig premier. “Maar het gaat erom de zaak in beweging te brengen.” Dat Aruba een conferentie organiseert zoals EMA getuigt ook hiervan, zegt Balkenende. Hij vindt dat Aruba bruist, net als de Golfstaten in het Midden-Oosten, delen van China en Bangalore in India. “Kijk naar wat er gebeurt op andere eilanden, zoals de politieke ontwikkelingen in St. Maarten, de afschuwelijke moord op Helmin Wiels op Curaçao. Dat baart mij enorme zorgen. Maar hier hangt juist een sfeer van de zaken te willen aanpakken en dingen vooruit te brengen.” Het eiland onderscheidt zich door politieke stabiliteit en goede banden met Nederland, vindt Balkenende.

Drugs en corruptie

Balkenende noemt een aantal voorwaarden voor het succes van Aruba. Gisteren publiceerde Amigoe al dat de ex-premier vindt dat er balans moeten worden gezocht tussen korte- en langetermijndoelen. “Het is een kwestie van moed hebben in de politiek. En dat heeft men ook hier.” Veiligheid is ook een issue. Aruba heeft van oudsher en nog altijd een probleem met smokkel van mensen, goederen en drugs. “Die zaken moeten we ook gaan aanpakken”, zegt Balkenende. “Ik was destijds een keer op St. Maarten en hield een toespraak in het gerechtsgebouw. Ik gaf toen een enorme waarschuwing over corruptie en gebrek aan integriteit. Toen was mijn boodschap dat als op een eiland corruptie voorkomt, je een situatie kunt krijgen waarin investeerders zeggen dat zij daar geen zaken meer willen doen. En in de strijd tegen drugs, ja daar zal je altijd tegen moeten optreden. Dat hoort ook bij betrouwbaarheid, dus ook daar moet gelden: aanpakken.”

Colombia, Brazilië, Panama

Op een droom volgt een strategie om deze droom waar te maken. Caroline van Rodenburg tekende die strategie op. “We waren er afgelopen zomer mee begonnen. We hebben het opgebouwd door eerst naar beide kanten van de oceaan te kijken. Als Aruba een hubfunctie tussen twee continenten wil vervullen, moet je ook weten wat er speelt op die continenten. Wat kunnen we verwachten, wat zijn de thema’s en de kansen vooral. In eerste instantie hebben we gekeken naar Brazilië, Colombia en Panama en wat daar de komende jaren gaat gebeuren. Welke sectoren gaan zich de komende jaren snel ontwikkelen en waar zullen op basis daarvan kansen ontstaan.” Nu het in Europa economisch slechter gaat, zijn de ogen gericht op opkomende economieën in Latijns-Amerika, stelt Van Rodenburg. In Europa zit ook veel kennis waar in Latijns-Amerika behoefte aan is. “Kijk bijvoorbeeld naar de sector agrifood. Binnen Latijns-Amerika is heel sterk de behoefte om deze sector duurzamer te maken. In Nederland is er bijvoorbeeld heel veel kennis over veredeling van zaden, dat kan worden ingezet in Latijns-Amerika.”

Facilitator

De rol die Aruba in de overdracht van deze kennis kan vervullen, is die van facilitator. “Niet door actief grote productiebedrijven naar het eiland te trekken. Ook niet door zelf actief mee te werken aan economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika. Brazilië wil in de komende jaren 800 luchthavens bouwen. Aruba kan daar de bulldozers niet voor leveren. Wat Aruba wel kan is het contactpunt worden tussen de behoefte van kennis in Latijns-Amerika en de kennis in Europa. De vestiging van TNO hier is daar het perfecte voorbeeld voor. Je kunt ook kijken naar opleidingsinstituten in Europa die zich hier kunnen vestigen”, aldus Van Rodenburg. Dit soort activiteiten trekken weer hoogopgeleide Arubanen – bijvoorbeeld juristen – naar het eiland. Laagopgeleiden kunnen bovendien ook aan de bak, maar dan in dataverwerking. Van Rodenburg is ervan overtuigd dat de positieve economische effecten van het neerzetten van een kennishub al binnen een paar jaar voelbaar zullen zijn.

Liever niet op zwarte lijsten

Er moet wel goed gekeken worden naar wetgeving, vindt Van Rodenburg. “Je moet natuurlijk uitkijken dat je geen belastingparadijs wordt, in de zin van dat je op zwarte lijsten komt te staan. Maar er zijn allerlei manieren om toch voor een aantrekkelijk klimaat te zorgen voor bedrijven.” Als voorbeeld noemt Van Rodenburg Green Zone Aruba, waar bedrijven gespecialiseerd in duurzaamheid zich kunnen vestigen. “Dan hoef je niet eens zo veel te doen om het aantrekkelijk voor ze te maken. Het feit al dat daar bedrijven zitten die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, maakt het aantrekkelijk voor ze. Daar ontstaat synergie.”

Share this page:
« Back
Back to Top