Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Onderzoek naar beleid BZV’ op Curacao

DINSDAG, 19 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Er komt een onderzoek naar het beleid dat Bureau Ziektekostenverzekering (BZV) voerde, alsmede naar het beleid betreffende de Algemene Bijzondere Ziektekostenverzekering (AVBZ). Dat zei minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) vanmorgen in de Staten.

Whiteman moest vragen beantwoorden die voornamelijk het project ZenCity betroffen. Een project op Vredenberg dat aanvankelijk gericht was op toeristen met een fysieke beperking, zorgtoerisme dus. Vorig jaar kwam ZenCity in het nieuws, toen bekend werd dat BZV mogelijk 100 miljoen gulden uit het fonds van de AVBZ zou willen aanwenden voor lokale ouderenzorg. Dit gebeurde op aanwijzing van Whitemans voorganger, Jacinta Scoop-Constancia (MFK).

In een brief van april vorig jaar aan de BZV-directie stelde zij dat het merendeel van de psychogeriatrische zorg wordt gegeven in een omgeving die niet voldoet aan architectonische eisen. Er moest een medische, paramedische en therapeutische centralisatie van deze zorgverlening bewerkstelligd worden. Alleen was dat wel in strijd met de vergunning die voor ZenCity was afgegeven.

In 2008 kreeg eigenaar Zorg & Zon van ZenCity groen licht van het ministerie van Gezondheid en de Raad voor de Volksgezondheid voor zorg aan gehandicapte toeristen, wat geheel door buitenlandse zorgverzekeraars bekostigd zou worden en waarvoor de zorg lokaal ingekocht zou worden. Een ministeriële beschikking (MB) werd in mei 2011 hiervoor getekend. Dezelfde eigenaren van Zon & Zorg zijn echter later met vertegenwoordigers naar Nederland geweest om te kijken wat mogelijk was, met fondsen van de AVBZ, aldus Whiteman. “In plaats van gehandicapte toeristen werd nu gesproken over onze ouderen.”

Kort gezegd komt het erop neer dat Zorg & Zon ZenCity wilde ontwikkelen tot een faciliteit met hospitaalfuncties. Daarvoor hadden zij echter geen vergunning. Op last van de toenmalige inspecteur voor de Volksgezondheid werd de MB ingetrokken. Hoewel BZV financieel niet heeft deelgenomen, zijn er wel instructies gegeven om dit te gaan bewerkstelligen. Uit correspondentie blijkt onder andere dat BZV de ontwikkelaar van ZenCity om een Due Diligence (soort audit) had verzocht, maar dat de ontwikkelaar daar alleen op zijn voorwaarden aan wilde meewerken. Bovendien was de prijs met 375 gulden per vierkante meter onbebouwd terrein exorbitant hoog en was het afvoersysteem niet gebouwd volgens het plan dat bij Openbare Werken was ingediend. Bij hevige regen zou het terrein onderlopen. Uiteindelijk ketste de deelname af.

Op dit moment krijgen 43 bejaardenhuizen subsidie via de AVBZ. Maar Whiteman stelde dat de gemeenschap voorzichtig moet omgaan met haar ouderen. “Zo lang het kan moeten ouderen in hun eigen omgeving blijven. Ik heb zelf gezien dat bij overplaatsing naar een bejaardenhuis mensen heel snel daarna overleden.”

Birgen di Rosaria

Stichting Birgen di Rosaria heeft deze maand weer moeite om de salarissen uit te betalen. Volgens Whiteman komt dat onder meer omdat het cliëntenbestand is verdubbeld. En dat zou weer komen doordat diezelfde directie van Zon & Zorg een onderzoek bij Birgen di Rosario had uitgevoerd, waaruit bleek dat de stichting meer mensen moest opnemen in het programma, aldus Whiteman.

Daarnaast heeft er enkele jaren geleden een belangenverstrengeling plaatsgevonden bij BZV met het instellen van een indicatiecommissie door de toenmalige ministerraad. En er zijn onder Whitemans voorganger werknemers geplaatst die daar niet hoorden. Met de integratie van BZV en SVB dreigt nu een grote groep hun baan te verliezen. Voor de minister voldoende redenen om een onderzoek te willen naar het beleid van BZV. “Het AVBZ-fonds is te veel opgerekt en als we niet oppassen gaat het klappen.”

Share this page:
« Back
Back to Top