Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onderzoek integriteit Arubaanse belastingdienst klaar

VRIJDAG, 23 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — Het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft gedaan naar de integriteit van belastingdienst Siad, is in die zin klaar dat deze op 7 december aan het parlement wordt gepresenteerd.

De presentatie is aan de vaste Statencommissie Landsuitgaven. Het onderzoek gebeurde met behulp van de Nederlandse Rekenkamer. Op de vraag onlangs aan Siad-woordvoerder Meverly Romano wat dat in heeft gehouden, kon zij geen antwoord geven. “Wij als personeel hebben er niets van gemerkt.”

Het onderzoek is het gevolg van het vorig jaar uitlekken van vertrouwelijke belastinginformatie van zakenman Jossy Mansur, die onder andere ochtendkrant Diario bezit. Dit leidde tot de schorsing van managementleden en een intern onderzoek. In het parlement heeft met name de oppositie vraagtekens gezet bij de onpartijdigheid van dit onderzoek vanwege de politieke lading. Temeer ook omdat het al langere tijd bij Siad rommelt sinds de verantwoordelijke minister twee directeuren opzij schoof voor een nieuw managementteam dat intern orde op zaken moet stellen.

Statenlid Juan David Yrausquin vroeg in oktober 2011 vervolgens of het onderzoek niet door de Rekenkamer gedaan kon worden. In maart van dit jaar werd uit een brief van Statenvoorzitter Paul Croes (AVP) bekend dat de Rekenkamer, daarbij geholpen door haar Nederlandse collega, het integriteitsonderzoek gaat uitvoeren. Het onderzoek zou bovendien ‘nadrukkelijk geen persoonsgericht onderzoek’ zijn.

Lekken van informatie

De vertrouwelijke belastinginformatie betreft correspondentie tussen Jossy Mansur en de Belastingdienst. Die werd onder andere ook gepubliceerd op Facebook door voormalige MEP-leider en premier Nelson Oduber. In de correspondentie, daterend uit februari 2011, vraagt Mansur naar een schikking van zijn belastingschuld tot een bedrag van anderhalf miljoen florin. Dat verzoek werd afgewezen door de Belastingdienst aangezien Mansur hen een bedrag van 20 miljoen schuldig was. Vanwege deze lek werden drie hoge functionarissen van Siad op non-actief gezet, op verdenking van het uitlekken van de documenten.

Politici hekelden vorig jaar het lekken bij de overheid en ook dus bij de belastingdienst. Oppositiepartijen PDR en MEP vonden toen echter ook dat er twee kanten aan zitten. Aan de ene kant zijn ambtenaren gebonden aan geheimhoudingsplicht, maar er zijn ook situaties waar openbaren van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld bij misstanden (klokkenluiden), wel gerechtvaardigd kan zijn. Vorige week nog bracht parlementariër Booshi Wever naar buiten dat de belastingdienst het beleid voor beslagleggingen zou hebben aangepast. Op instructie van de verantwoordelijk minister voor Financiën zouden ‘zijn marionetten’ bij de belastingdienst de opdracht hebben gegeven om bij bepaalde grote ondernemers geen beslag te leggen bij belastingschulden. Ook zou bij een juwelierszaak een schuld van zo’n 12 miljoen florin zonder aanwijsbare redenen zijn verlaagd naar 1,3 miljoen florin, aldus Wever. De reden dat grote bedrijven de dans ontspringen is omdat deze onder het ‘algemeen belang’ zouden vallen en dat een beslaglegging dus het bedrijf, werknemers en Aruba zou benadelen. De parlementariër vindt dit oneerlijk, omdat de gewone burger wel gewoon belastingsschuld moet betalen.

Navraag bij de belastingdienst of inderdaad het beleid voor beslagleggingen is gewijzigd, heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Share this page:
« Back
Back to Top