Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onderzoek Bureau Ziektekostenverzekeringen ‘on hold’ op Curacao

WOENSDAG, 24 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Stichting overheidsaccountantsbureau Soab kan vooralsnog geen eindrapportage uitbrengen van haar financieel onderzoek bij Bureau Ziektekostenverzekeringen (BZV).

Soab-directeur Geomaly Martes bevestigt tegenover de Amigoe dat zolang de ordemaatregel van de minister bij BZV van kracht is, Soab het gebouw niet in kan om informatie te vergaren. Minister Ben Whiteman van Gezondheid heeft nadat hij de tussentijdse rapportage van het Soab had ontvangen, opdracht gegeven het gebouw te ontruimen en alle sloten te vervangen.

In de tussentijdse rapportage kwamen verschillende aspecten naar voren die volgens de minister niet door de beugel kunnen. Riante ontslagregelingen, een bestuurslid dat ook directielid is en het niet voldoende medewerking verlenen aan het Soab-onderzoek schoten Whiteman in het verkeerde keelgat.

Volgens Martes is toegang krijgen tot het gebouw niet de enige oplossing voor voortzetting van het onderzoek. “Er moeten ook mensen aanwezig zijn om bepaalde informatie te verschaffen. We hebben onlangs vernomen dat er twee nieuwe bestuursleden zijn benoemd bij BZV. We wachten af totdat het zover is dat wij informatie op kunnen vragen”, aldus Martes

Share this page:
« Back
Back to Top