Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onafhankelijkheid Belastingdienst getemporiseerd in Suriname

DE WARE TIJD:

03/01/2013

PARAMARIBO – De regering heeft iets meer tijd nodig om de Belastingdienst klaar te stomen voor grotere vrijheden. Het tillen van het departement naar het niveau van ‘Belastingautoriteit’ stond aanvankelijk gepland voor eind 2013. “Het gaat niet van de één op de andere dag. Er moet meer kwaliteit worden ingebracht. Pas dan kan de overgang gemaakt worden naar een autoriteit”, laat directeur Tony van Dijk van de Belastingdienst weten.

De voorbereidingsperiode wordt volgens hem de ‘East naar Sol’-fase genoemd. Minister Adeline Wijnerman van Financiën had eind vorig jaar al aangegeven dat bepaalde veranderingen in een langzamer tempo goed voorbereid zullen worden.

Van Dijk: “Het moet niet alleen een autoriteit worden genoemd. Wij moeten daadwerkelijk werken aan versterking van de capaciteit van de dienst en de klantvriendelijkheid verbeteren. Om op Sol te komen moet de dienst beter berekend zijn op haar taken.” Vanaf het gebrek aan operationele middelen tot het niet kunnen aantrekken van gekwalificeerd kader behoren tot de ernstige beperkingen.

Met name de bond van de Belastingdienst heeft zich vaker gestoord aan het slechte imago van de organisatie in de samenleving en plaatst de blaam vierkant op de schouders van de Staat. Het zou aan de nodige politieke wil ontbreken om de dienst van de nodige tools te voorzien om naar behoren te kunnen functioneren.

Het is ook publieksgeheim dat het bewust zwakhouden van de instelling, met onder meer de Douanedienst onder haar vleugels, negatieve be- invloeding makkelijker maakt. De overheid loopt daardoor vaak heel wat inkomsten mis.

De regering-Bouterse is bezig de zaak te hervormen. Vanaf het begin van dit jaar zullen een aantal wetten worden voorgelegd om het totaal gebeuren rondom de staatskas te moderniseren. “In sommige gevallen zullen wij ook harde maatregelen moeten treffen”, benadrukt Van Dijk, doelend op belangenverstrengeling.-.

Share this page:
« Back
Back to Top