Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Omzetbelasting op luxe en ongezonde producten naar 9 procent op Curacao

VRIJDAG, 14 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers is akkoord gegaan met de verhoging van de omzetbelasting op luxe-producten en artikelen die slecht zijn voor de gezondheid, of het milieu. Dit houdt onder meer in dat niet alleen fastfood-restaurants, maar alle restaurants onder het verhoogde tarief van 9 procent gaan vallen. Conform het voorstel dat nu op tafel ligt zal deze differentiatie inhouden dat de omzetbelasting omhoog gaat van 6 naar 9 procent.

Aan de andere kant maakt de regering ook werk van de verlaging van de ob op alle soorten groente en fruit van 6 naar 0 procent. Dit maakte demissionair Financiën-minister José Jardim gisteren bekend tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. Onder de voormalige minister van Economische Ontwikkeling Nasser Abdul el Hakim werd er al een aanvang gemaakt met een nultarief op tien groente- en fruitproducten.

Naar Staten

De minister maakte verder ook bekend dat de conceptbegroting 2013 inmiddels deze week door de ministerraad is geaccordeerd. Deze begroting had feitelijk al op de tweede dinsdag van september bij de Staten moeten liggen. De begroting heeft nu alle adviestrajecten doorlopen en zal binnenkort naar de Staten worden gestuurd. Het is de bedoeling dat de begroting nog dit jaar door de Staten geaccordeerd wordt.

De conceptbegroting 2013 gaat uit van een sluitende begroting. Jardim benadrukte dat de interim-regering met deze begroting een aanvang wil maken met het economisch herstel van Curaçao. In de begroting zijn hervormingen opgenomen op fiscaal gebied, op het gebied van volkgezondheid (introductie van de basisverzekering ziektekosten), en ook de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in combinatie met sociaal economische maatregelen om de meest zwakken in de samenleving te ontzien en om tevens de economie te stimuleren.

Ook heeft de regering als besparingsmaatregel besloten om de daggeldvergoeding voor ambtenaren en ministers te verlagen. Op dit moment bedraagt dit 130 euro of dollar per dag voor ambtenaren. Voor ministers is het bedrag vastgesteld op 145 euro of dollar per dag. Per 1 januari zou dit 100 euro of dollar per dag voor ambtenaren moeten worden en 110 euro of dollar per dag voor ministers.

De regering zal ook werk maken van het zoveel mogelijk recycleren van materieel dat overbodig is geworden binnen de overheid en het flexibel aangaan van contracten voor werknemers en opdrachten.

Share this page:
« Back
Back to Top