Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe wetgeving Financial Action Task Force is verzwaring voor Arubaanse financiële sector

VRIJDAG, 07 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — De wijzigingen in wetgeving om het toezicht op kredietinstellingen, verzekeraars, geldtransactiebedrijven en trustkantoren te versterken, brengen voor deze bedrijven een verzwaring van de administratielast met zich mee. Ook de Centrale Bank van Aruba (CBA) krijgt door de aangepaste wetgeving een substantiële toename van de toezichtlast.

Het parlement nam afgelopen dinsdag wetgeving aan, die vooral technische wijzigingen betreffen in de Landsverordening toezicht kredietwezen, de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf, de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven en de Landsverordening toezicht trustkantoren. De herziene wetgeving komt, gezien de complexiteit van de materie en het grote aantal wijzigingen in het aankomende afkondigingblad, de Landscourant, uitgebreid aan bod.

De aanpassing in wetgeving is noodzakelijk zodat ons land beter kan voldoen aan eisen van de internationale organisatie Financial Action Task Force ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Vorig jaar juni werd de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LWTF) al aangenomen en werden nieuwe regels geïntroduceerd op het gebied van cliëntidentificatie en -verificatie door financiële instellingen en bepaalde niet-financiële beroepsbeoefenaren en instellingen en het melden van ongebruikelijke transacties door deze instellingen en beroepsbeoefenaren.

De LWTF werd vooral gecreëerd om tekortkomingen in het Arubaanse systeem aan te pakken die tijdens de evaluatie in 2008/2009 door FATF in het Mutual Evaluation Report zijn geconstateerd. De nieuwe wetgeving die deze week is aangenomen hangt nauw samen met LWTF. Directie Wetgeving en Juridische Zaken laat weten dat er volgend jaar nog meer wet- en regelgeving aankomt in verband met de vereisten van FATF. Volgend jaar moet er ook weer aan deze organisatie worden gerapporteerd over de voortgang van ons land.

Share this page:
« Back
Back to Top