Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe stichting voor patiëntenbelangen BES-eilanden

ZATERDAG, 23 FEBRUARI 2013

KRALENDIJK — Patiënten in Caribisch Nederland hebben een spreekbuis. Dat is de onlangs opgerichte Stichting Patiëntenbelangen BES (SPB-BES). Deze stichting, onder voorzitterschap van George Soliana, zegt de belangen van alle patiënten op de drie BES-eilanden te zullen vertegenwoordigen en op te komen voor hen, in een tijd waarin er enorm veel verandert op het gebied van de zorgverzekering.

“Het belangrijkste doel is te zorgen dat medische zorg beschikbaar blijft en dat deze tegemoet komt aan de behoeften van de inwoners van de BES-eilanden”, zei Soliana afgelopen week bij het tekenen van de statuten van de stichting. “We zijn het er allemaal over eens dat de kosten voor medische zorg onder controle gehouden moeten worden. Echter de extreme veranderingen in het zorgpakket van de BES-eilanden, zonder mogelijkheid tot bijverzekering, zijn zorgwekkend. De Stichting Patiëntenbelangen erkent dat er, gezien de huidige economische situatie, veranderingen nodig zijn. Deze veranderingen moeten echter weloverwogen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen in economische situatie tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Ook nauw overleg met lokale belanghebbenden en met name patiënten zelf, is hierbij uiterst belangrijk”, zo verklaarde Soliana.


Politiek neutraa
l

De nieuwe organisatie wil nauw samenwerken met alle NGO’s op de drie eilanden, die gerelateerd zijn aan consumentenbelangen en gezondheidszorg, om te zorgen dat hun standpunten kenbaar worden. Contact met de zorgverzekeraar is belangrijk, om die inzicht te geven in wat er onder de patiënten leeft. Ook zijn er plannen om via onderzoek duidelijk te krijgen wat patiënten denken en waar zij zich zorgen over maken.

“De Stichting Patiëntenbelangen is politiek neutraal en is een directe gesprekspartner van de lokale overheid op de eilanden, RCN en politiek Den Haag, bij het vertegenwoordigen van de patiënten”, zei Soliana. “We bemoeien ons met politieke zaken die invloed hebben op de beschikbaarheid en het aanbod van de gezondheidszorg op alle drie de eilanden. We houden ons niet bezig met individuele medische zaken of klachten, daar zijn andere organisaties voor.”


Aanvullende verzekerin
g

Bij de implementatie van de nieuwe staatkundige structuur op de eilanden op 10-10-‘10, heeft Nederland de verantwoordelijkheid voor het zorgpakket overgenomen, waardoor het aanbod van particuliere zorgverzekeringen verdween, omdat hiervoor geen noodzaak meer was. Op 21 december vorig jaar echter werden de BES-eilanden geïnformeerd over drastische wijzigingen in het zorgpakket, met ingang van 1 januari 2013, nog geen twee weken later. Na vele protesten bij de minister en de Eerste en Tweede Kamer, werd de ingangsdatum verschoven naar 1 juli aanstaande. “Deze korte termijn en een gebrek aan duidelijkheid en transparantie in een zaak die gevolgen heeft voor ons allemaal, vormen belangrijke redenen voor de oprichting van Stichting Patiëntenbelangen”, stelt Soliana. “Bovendien, omdat alle bestaande zorgpakketten opgeheven werden na 10-10-‘10, is er voor velen geen dekking meer van bepaalde zorg. Er is geen mogelijkheid tot een aanvullende verzekering en particuliere zorgverzekeraars zijn tot op heden niet geïnteresseerd in de kleine markt van de BES-eilanden. Dit zijn zaken die onmiddellijk aandacht nodig hebben”, volgens Soliana.


Regionale verschille
n

Soliana noemt het een nobel streven om de medische zorg op de BES-eilanden gelijk te trekken met die in Nederland. Maar, zo vindt hij, het is ook heel belangrijk in dit proces, om rekening te houden met verschillen tussen beide regio’s en de zorg hierop aan te passen. Doordat zowel de economische omgeving, als het medische systeem in Caribisch Nederland heel verschillend is van die in het Europese deel van Nederland, heeft men in Nederland meer opties in de samenstelling van het zorgpakket, zowel wat betreft de zorgaanbieder, als wat betreft het kiezen van een aanvullende verzekering. Hij licht dit toe met een voorbeeld: “Loophulpmiddelen als krukken, looprekjes en rollators zullen per 1 juli uit het zorgpakket op de BES-eilanden verdwijnen, maar de bewoners van de eilanden hebben geen mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten die deze loopmiddelen wél vergoedt. Hetzelfde geldt voor fysiotherapie onder andere na operaties. In Nederland is er de mogelijkheid tot revalidatie in een revalidatiecentrum. Hier wordt deze revalidatie door de lokale fysiotherapeuten begeleid. Fysiotherapie wordt per 1 juli pas vanaf de twintigste behandeling vergoed, tenzij de aandoening op een beperkte lijst voor chronische aandoeningen voorkomt.”

Hij wijst op een ander groot verschil tussen de eilanden van Caribisch Nederland en Nederland, namelijk de economische omgeving. Hier is het minimumloon 40 procent van dat in Nederland, terwijl de kosten voor levensonderhoud 50 procent hoger liggen. “Dit zijn reële verschillen waar absoluut rekening mee gehouden dient te worden bij het gelijktrekken van de zorgsystemen. De Stichting Patiëntenbelangen zal spreken voor de werkelijke belanghebbenden in het zorgsysteem: de patiënten”, aldus Soliana.

Om te zorgen dat de behoeften van alle BES-bewoners ingevuld kunnen worden, zal SPB-BES vertegenwoordiging hebben op alle drie de eilanden, aangezien de situaties op de eilanden verschillend zijn. Contact opnemen met SPB-BES kan via een e-mail aan: SPB.BES@gmail.com.

Share this page:
« Back
Back to Top