Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe belasting voor huurauto’s op Aruba

VRIJDAG, 03 JANUARI 2014

ORANJESTAD — De extra belasting voor vergunninghouders van huurauto’s en andere gemotoriseerde voertuigen is op 1 januari ingegaan. Het tarief is 96,75 florin per kwartaal per voertuig. Op jaarbasis moet de nieuwe belasting naar schatting bijna 1,4 miljoen florin opbrengen.

Dat maakt de Belastingdienst bekend. De belasting heet Bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen, BBVAM. Deze nieuwe belasting valt onder de nieuwe wet ‘Ordenansa nacional impuesto special riba auto y motorcycle di huur’, waarover in november tijdens de Sociaal Dialoog is afgesproken. Tijdens de behandeling van de wet stemde bijna de hele AVP-fractie voor en de hele MEP-fractie tegen de wet. Volgens de regering is het aantal huurauto’s op Aruba 3620.

Vergunninghouders die voertuigen verhuren, krijgen met BBVAM te maken en moeten de belasting betalen. De belasting geldt voor alle voertuigen waarvoor ze een vergunning hebben om te mogen verhuren, ongeacht of het voertuig daadwerkelijk wordt verhuurd of niet. BBVAM moet per aangiftetijdvak worden betaald, in dit geval per kwartaal. De vergunninghouder doet vier keer per jaar aangifte en elke aangifte moet uiterlijk de 15e van die maand door de belastingdienst zijn ontvangen: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari 2015.

Tarief

Het tarief van BBVAM bedraagt 96,75 florin per kwartaal voor elk voertuig in de verhuur van de vergunninghouder. Dat is ongeacht het tarief waarvoor het voertuig wordt verhuurd en ook ongeacht het aantal dagen dat het voertuig in dat kwartaal werd verhuurd.

Voorlichting

Woordvoerder Meverly Romano benadrukt vanmorgen aan Amigoe dat de Belastingdienst deze nieuwe belasting niet zelf heeft ingevoerd, maar slechts uitvoert en dus int. “We maken dit nu bekend en we zullen in de komende weken met meer informatie komen over deze nieuwe belasting. Maar we zullen zelf eerst de nieuwe wet goed moeten doornemen voordat we voorlichting kunnen geven.” De vergunninghouders krijgen in maart een pakket ‘BBVAM’ per post toegestuurd, met daarin vier aangifteformulieren en een toelichting op het invullen van deze formulieren.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top