Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe belasting huurauto's een feit op Aruba

WOENSDAG, 20 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — Een meerderheid in het parlement, bestaande uit bijna de hele AVP-fractie, heeft de wet aangenomen waarmee een nieuwe belasting op huurauto’s- en andere verhuurde motorvoertuigen een feit is. De MEP-fractie stemde in haar geheel tegen.

De wet vloeit voort uit de ronde van de Sociaal Dialoog in november vorig jaar over een serie belastinghervormingen. Regering en sociale partners kwamen deze belasting al overeen, alleen betrof het toen een milieuheffing. Dat heeft de regering echter gewijzigd na opmerkingen van de Raad van Advies op het wetsvoorstel. De Raad stelde dat de regering niet inzichtelijk had gemaakt waarom de wet nodig is. Immers was niet duidelijk wat en hoe groot de effecten op het milieu zijn door de verhuur van deze voertuigen, aldus de Raad. Daarbij kent Aruba nog steeds geen integraal milieubeleid. Het al enige jaren liggende wetsvoorstel hiertoe ligt bijvoorbeeld nog steeds op de planken.

De regering heeft het advies van de Raad overgenomen en spreekt in de wet nu over een ‘bijzondere belasting’. Ook meldt ze dat de Landsverordening milieubeleid nu echt op komst is en naar verwachting in de tweede helft van dit jaar aan de ministerraad zal worden aangeboden. Deze wet moet gaan dienen als basis voor het beleid dat de regering wil voeren op gebied van milieubescherming en -beheer.


Belastin
g

De heffing zoals in de Sociaal Dialoog was afgesproken, is verder ook veranderd qua bedrag. Er zou eerst 1 dollar per dag per voertuig geheven worden maar autoverhuurbedrijven gaven daarbij aan dat dit te veel administratieve rompslomp zou betekenen. De heffing is nu gebaseerd op een percentage, 60 procent, van de bezetting van een huurauto/motor. Per jaar gaat het om zo’n 380 florin per voertuig. Het aantal verhuurauto’s, aldus de regering op basis van CBS-cijfers, is 3620. Dat is de grootste koek. Het aantal andere huurvoertuigen – het gaat dan ook om bussen, quadracers en motoren – levert de staatskas minder op. De verwachte opbrengst is tussen de 1,3 en 1,5 miljoen florin. De inning van deze nieuwe belasting kost de staat volgens de regering geen extra geld.

AVP-fractieleider Rene Herdé zegt dat de groene fractie ook vindt dat de wet tekort schiet als zijnde een milieuwet. Maar toch stemt de fractie voor, omdat de heffing op huurvoertuigen deel uit maakt van een totaal pakket dat in de Sociaal Dialoog was afgestemd. Dat pakket bevat ook andere maatregelen om minderbedeelden en ouderen (reparatietoeslag) financieel te helpen en die de overheid juist geld kosten. De opbrengst van de nieuwe heffing op huurvoertuigen compenseert die uitgaven deels, was dan ook de verklaring van de minister van Financiën, Juan David Yrausquin (AVP) die de wet in het parlement verdedigde. Herdé steunt dit, maar vindt wel dat de regering dus snel met een betere milieuwet moet terugkomen naar het parlement.


Amendemen
t

MEP diende een amendement in om juist te zorgen dat wat was afgesproken in de Sociaal Dialoog, een heffing ten behoeve van het milieu, na te komen. De oppositiepartij wilde een wetwijziging waarbij het geld van de milieubelasting in een speciaal milieufonds zou komen. En niet in de algemene middelenpot waarbij de regering het ook kan uitgeven aan ‘salarissen en reisjes’, aldus partijleider Evelyn Wever-Croes. Maar de partij kreeg geen steun van AVP voor deze wetswijziging. Daarop besloot de MEP-fractie tegen de wet te stemmen. “Het is nu namelijk niet meer dan een gewone belastingverzwaring”, aldus Wever-Croes.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top