Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Niet-acute gevallen verhogen werkdruk spoedeisende hulp in Suriname

25/01/2013

PARAMARIBO – De Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wordt nog steeds voor elk wisjewasje aangedaan. Mede door niet-acute gevallen wordt de werkdruk van deze eerstehulpinstantie verhoogd. Medisch hoofd Armand van Kanten benadrukt dat gezien de capaciteit en doelstelling van de SEH eerst urgente gevallen met spoed worden behandeld.

“Niet-urgente gevallen moeten soms rekenen op een wachttijd van meer dan vier uur. We sturen niet weg, maar hebben eind december veel van dergelijke gevallen doorverwezen naar lokale poli’s”, verklaart hij.

Van Kanten stelt dat de SEH in hoofdzaak bedoeld is om patiënten in acute, levensbedreigende situaties op te vangen en te stabiliseren. “Daarna worden ze doorverwezen naar een afdeling in het ziekenhuis of gaan naar huis. AZ heeft standaard te weinig personeel en ruimte om goed te functioneren”, beweert hij.

Om de grote toeloop toch goed te kanaliseren, wordt gebruik gemaakt van een internationaal erkend triage-systeem. Daarbij wordt de ernst van de patiënt volgens een coderingssysteem bepaald. Code 1 bijvoorbeeld is urgent en moet binnen tien minuten geholpen zijn. Bij Code 5 is er totaal geen urgentie en de patiënt wordt pas behandeld als urgentere gevallen, die continu binnen komen, eerst behandeld zijn.

Van Kanten ziet graag dat de SEH wordt uitgebreid met ruimte en personeel of op meerdere locaties komt. “Eén SEH op een half miljoen inwoners is te weinig. Anderzijds valt minimaal 30 procent van de binnengebrachte patiënten niet in de categorie urgente. Deze gevallen kunnen naar de huisartsenpraktijk.”

Van Kanten juicht de komst van 24 uurspoli’s van de Regionale Gezondheidsdienst toe om de aanloop op de SEH te verminderen. “Er moet dan wel een goede samenwerking komen, zodat urgente gevallen via de poli’s worden doorverwezen naar ons. En dat wij niet-urgente gevallen kunnen terugsturen naar een poli.”.-.

Share this page:
« Back
Back to Top