Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Negatieve impact cumulatief effect omzetbelasting

VRIJDAG, 03 MEI 2013

WILLEMSTAD — Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) waarschuwt in een overzicht van de veranderingen rond de omzetbelasting voor het cumulatieve effect, waarbij de eindconsument uiteindelijk het hoogste bedrag betaalt van de hele keten van kopers en wederverkopers. En dat terwijl de overheid in het verleden heeft aangekondigd dat bij een eventuele verhoging van het ob-tarief, de cumulatieve belastingheffing zou worden geëlimineerd. “Het kwam er hierbij op neer dat het ob-systeem in een btw-systeem zou veranderen, wat betekent dat op de prijs die uiteindelijk wordt betaald door de consument, slechts eenmaal belasting is geheven. Dit is nu niet het geval. De ob gaat voor sommige producten dus 3 procent omhoog, waarbij de negatieve effecten van cumulatie nog erger zullen worden gevoeld.”

Share this page:
« Back
Back to Top