Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse staatssecretaris Klijnsma open voor dialoog over sociale problematiek BES

WOENSDAG, 20 MAART 2013

KRALENDIJK — De Nederlandse staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bereid om met Bonaire verder te overleggen over een ‘rechtvaardig’ niveau van sociale voorzieningen voor het eiland. Dat verklaarde zij tegenover gedeputeerden Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg en Burney el Hage van Economie en Financiën, tijdens een gesprek in Den Haag.

Zij heeft de gedeputeerden gevraagd een sociale kaart te ontwerpen die inzichtelijk maakt wat de reeds beschikbare en de nog gewenste instrumenten zijn. Ook wil zij samen met het Bestuurscollege een ‘sociaal-economisch groeimodel’ voor Bonaire opstellen.

De gedeputeerden hebben tijdens hun gesprek met de bewindsvrouw indringend aandacht gevraagd voor de achterstanden in het sociale voorzieningenniveau op Bonaire. Zij maakten haar deelgenoot van hun grote zorgen over de koopkracht van de meest kwetsbaren in de Bonairiaanse samenleving onder wie alleenstaanden met een AOV-uitkering, minimumloners en ouderen. Klijnsma gaf er blijk van de problematiek goed aan te voelen en verklaarde bereid te zijn verder te overleggen over een ‘rechtvaardig’ niveau van sociale voorzieningen. De staatssecretaris kondigde aan in juli een werkbezoek aan Bonaire te brengen. Zij wil dan verder praten over oplossingsscenario’s voor de door Janga-Serfilia en El Hage onder de aandacht gebrachte problematiek. De bewindsvrouw verklaarde zich eveneens bereid, zich te beraden over eventuele tijdelijke overbruggingsmaatregelen.

De gedeputeerden spraken van ‘een doorbraak’. Uitgangspunt voor de vervolggesprekken is de in 2008 met het kabinet gemaakte afspraak dat er wordt toegewerkt naar een binnen Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau.

Share this page:
« Back
Back to Top