Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse politieke partij VVD twijfelt over hulp Nederland aan Aruba

WOENSDAG, 10 APRIL 2013

ORANJESTAD/DEN HAAG — De Nederlandse politieke partij VVD heeft grote twijfels over de Nederlandse toezegging om in te schrijven op Arubaanse staatsobligaties. VVD-Tweede Kamerlid André Bosman deelt niet het optimisme van de PvdA-ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het financieel beleid van de AVP-regering.

De Nederlandse hulp werd in maart toegezegd als sluitstuk van het werkbezoek dat premier Mike Eman (AVP) en de minister van Financiën Mike de Meza (AVP) aan Nederland brachten. Als Nederland zich inschrijft voor obligatieleningen voor de herfinanciering van de Arubaanse staatsschuld, scheelt dat een paar procent rente en het kan de regering enkele miljoenen florin besparen.

Maar Bosman heeft twijfels over deze constructie. “Als ik naar de Arubaanse financiële situatie kijk, dan zie ik alleen maar een groeiend tekort. De economisch groei lijkt gefinancierd te worden door een oplopende schuld. De Arubaanse regering beweert dat dat niet zo is, maar ik krijg daar geen vat op. Nu Nederland gaat inschrijven op obligatieleningen, lopen we direct risico. Als Aruba op een gegeven moment zegt dat ze het niet meer kan betalen, dan hebben we een groot probleem”, aldus Bosman, die onder meer bang is dat de Arubaanse overheid de verleiding niet kan weerstaan om als gevolg van lagere rentelasten ook meer geld uit te geven.

Bosman begrijpt niet waar het vertrouwen van de Nederlandse regering op gebaseerd is. “De Nederlandse overheid ziet geen probleem, maar als ik kijk naar de financiële cijfers, dan gaat het helemaal niet zo geweldig. Ik zie alleen maar een groei van de schuld en een toenemend tekort”, zegt hij, ook verwijzend naar de notitie ‘Feestvierend ten ondergaan’ met felle kritiek van oppositiepartij MEP.

In een brief aan minister Plasterk vraagt de VVD-er onder meer om een reactie op de MEP-notitie en de stelling dat de Arubaanse economische groei gefinancierd wordt met schulden. “Kunt u garanderen dat de voorwaarden voor deugdelijk financieel beleid daadwerkelijk en kritisch getoetst zullen worden bij elke nieuwe obligatie-uitgifte? Heeft u er vertrouwen in dat het nog op te richten College van Advies adequaat zal toezien op naleving van het begrotingsbeleid”, vraagt hij. Verder wil hij weten wanneer Aruba kan beginnen met de daadwerkelijke aflossing van de staatsschuld en of er vanwege de Nederlandse betrokkenheid geen College Financieel Toezicht nodig is.

Share this page:
« Back
Back to Top