Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse parlementarier Bosman negeert advies Raad van Europa met wetsvoorstel beperking personenverkeer

16-10-2013

CURAÇAO – VVD-Kamerlid Andre Bosman negeert het advies van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa over intrekking van de Bosmanwet. Dat zegt hij tegen Radio Hoyer 2. Bosman wil de vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maartenaren in Nederland beperken.

De oververtegenwoordiging van Caribische Nederlanders in de criminaliteit en de hoge mate van afhankelijkheid van een bijstandsuitkering waren voor Bosman redenen voor het indienen van dit voorstel. De ECRI spreekt zich in een gisteren gepresenteerd rapport uit tegen onderscheid tussen onderdanen van een Koninkrijk en vindt dat Nederland zich schuldig maakt aan ongelijke behandeling op basis van etniciteit. Bosman bestrijdt dat en zegt dat hij alleen onderscheid maakt op basis van woonplaats. De ECRI wil dat de initiatiefwet wordt ingetrokken, maar Bosman peinst er niet over. Volgens hem staat de wet in het regeerakkoord en is een meerderheid in de Tweede Kamer vóór het voorstel.

regering-Schotte
Over de Rijkswet Personenverkeer was volgens Bosman destijds geen overleg mogelijk met de regering-Schotte. Dat was voor hem de aanleiding om zelf met een wetsvoorstel te komen. Het overleg is voor het Tweede Kamerlid nog altijd open, maar hij gaat door met de wet. De huidige regering onder aanvoering van Ivar Asjes heeft al aangegeven risicojongeren begeleiding te gaan geven. Bosman juicht het van harte toe dat Curaçao zelf aan de slag gaat.

Positieve maatregelen
De ECRI dringt er bij Nederland op aan het om te zoeken naar positieve maatregelen om te voorkomen dat mensen in het criminele circuit belanden of terug moeten vallen op sociale voorzieningen. Volgens Bosman kan de Nederlandse regering die maatregelen niet nemen en moet dat op Curaçao, Aruba of Sint Maarten gebeuren.

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top