Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse parlementariër Bosman begint aan antwoorden Nederlandse vestigingseisen voor Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren

DONDERDAG, 05 SEPTEMBER 2013

DEN HAAG — VVD-Tweede Kamerlid André Bosman kan beginnen aan het beantwoorden van vragen over het initiatiefvoorstel, waarmee regels gaan gelden voor Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren die zich in Nederland willen vestigen. De uiterlijke termijn voor de indiening van vragen door andere Tweede Kamerfracties verstreek vanmiddag om twee uur Nederlandse tijd.

Er is nog geen datum bepaald voor het debat over de wet. Bosman zei vanmorgen dat hij wel haast probeert te maken met de schriftelijke beantwoording van de vragen, waarna de commissie Veiligheid en Justitie zal bepalen of de vragen afdoende zijn beantwoord of dat er een tweede vragenronde nodig is. Als de commissieleden tevreden zijn met de antwoorden, kan een plenaire behandeling in principe snel plaatsvinden.

De fractie van de ChristenUnie heeft zijn inbreng inmiddels bekendgemaakt en maakt bezwaar tegen het voorstel. “De leden van de fractie van de ChristenUnie missen de objectieve en redelijke rechtvaardiging, die het maken van dit onderscheid tussen Nederlanders rechtvaardigt. Waardoor het beoogd te maken onderscheid op etnische gronden in strijd is met het Statuut, de Nederlandse Grondwet en verscheidene internationale verdragen”, aldus de partij in een reactie.

De partij wil onder meer weten hoeveel problemen er eigenlijk veroorzaakt worden door Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren die zich in Nederland vestigen, aangezien Bosman zijn wetsvoorstel betrekt op alle Nederlanders van Antilliaanse afkomst, inclusief mensen die in Nederland geboren zijn. De ChristenUnie vraagt daarom ‘of de indiener preciezer kan worden in zijn analyse van de ernstige en voortdurende problemen die hij constateert en hoe deze al dan niet in stand worden gehouden door een migratiestroom. (We) merken op dat de indiener niet duidelijk maakt waarom juist de duurzame vestiging deze problemen met zich meebrengt en waarom bijvoorbeeld als de indiener spreekt over criminaliteit niet juist het kortdurende verblijf de aandacht krijgt van de indiener’.

De partij vraagt zich ook af waarom de ondersteuning van specifiek Nederlands beleid voor Caribische Nederlanders wordt stopgezet als er daadwerkelijk sprake zou zijn van grote problemen.

Een ander belangrijk punt dat de ChristenUnie naar voren brengt, is de opmerking van de Raad van State dat een goede oplossing voor het probleem niet mogelijk is zonder samenwerking met de regeringen van Curaçao, Aruba en St. Maarten. “De indiener geeft te kennen het terugdringen van de problemen op de eilanden buiten de scope van dit voorstel te willen plaatsen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de indiener echter hoe hij desondanks een goede samenwerking voor ogen heeft, indien dit wetsvoorstel van kracht wordt”, aldus de partij. Tot slot wil de fractie ook dat Bosman reageert op de bezwaren van de parlementen van Curaçao, Aruba en St. Maarten.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top