Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Plasterk benadrukt zorgvuldigheid bij herfinanciering Arubaanse staatschuld

WOENSDAG, 17 APRIL 2013

ORANJESTAD/DEN HAAG — Nederland gaat zorgvuldig te werk bij de steun aan Aruba voor de herfinanciering voor de staatschuld. De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk (PvdA), antwoordt dit op vragen van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman over het zogeheten Witte Donderdag-protocol.

Bosman maakt zich onder meer zorgen over de financiële situatie van Aruba, zoals ook bekritiseerd in de notitie ‘Feestvierend ten onder gaan’ van oppositiepartij MEP. Plasterk schrijft dat Aruba zelf verantwoordelijk is voor de overheidsfinanciën en dat het ook aan de Arubaanse regering is om op dat rapport te reageren. Nederland is echter bereid om in te schrijven op de uitgifte van staatsobligaties, omdat ook Curaçao en Sint Maarten dat voordeel hebben. In 2011 is afgesproken dat de mogelijkheden voor een vergelijkbare Arubaanse regeling zouden worden onderzocht. “Nederland zal de mogelijkheden voor een door Aruba gevraagde inschrijving (laten) beoordelen op in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingcapaciteit. Nederland behoudt zich bij het niet-voldoen aan deze criteria het recht om niet in te schrijven”, schrijft hij.

Hij voegt hier aan toe dat het protocol nog in detail moet worden uitgewerkt. “Ik wil de komende tijd samen met Aruba bekijken hoe we de beoordeling vanuit Nederland van een inschrijving op een openbare aanbieding precies gaan vormgeven. (…) In de verdere uitwerking zal dan ook moeten blijken in welke mate Aruba al dan niet voldoet aan de in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën,’’ aldus de minister.


Grensvoorwaarde
n

In dit eerste stadium van de overeenkomst is er overigens wel al een aantal grensvoorwaarden. Zo heeft Aruba toegezegd de begrotingsregels in een Staatsregeling vast te leggen en een College van Advies op te richten. “Oprichting van instituties en organen in de horizontale keten van Aruba die kunnen bijdragen aan de versterking van een duurzaam begrotingsbeleid beschouw ik als een positieve ontwikkeling”, schrijft Plasterk. Daarnaast is afgesproken dat het financiële voordeel uit de inschrijving van Nederland gebruikt zal worden voor de verlaging van de staatsschuld, al kan een land in theorie er ook voor kiezen om meer geld te lenen, omdat er sprake is van een lagere rente.

Share this page:
« Back
Back to Top