Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Opstelten tevreden over koers Openbaar Minister BES-eilanden

20 JANUARI 2014

Willemstad/Kralendijk – De prioriteiten van het Openbaar Ministerie (OM) van de BES sluiten naar de mening van de Nederlandse minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie goed aan bij de bevindingen van het rapport ‘Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013; Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

Het rapport is opgesteld door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee in opdracht van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het OM van de BES heeft in zijn jaarplan namelijk de volgende zaken prioriteit gegeven: ten eerste bestrijding van de veelvoorkomende en middencriminaliteit op Bonaire, Sint Eustati- us en Saba (geweldscriminaliteit, inclusief zeden en straatroven), jeugdcriminaliteit en woning- en bedrijfsinbraken.

En op de tweede plaats de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel en corruptie, met name in het bestuur). Afgelopen week bood Opstelten de Tweede Kamer het rapport Veiligheids- beeld BES-eilanden 2013 aan. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in criminaliteit, regelovertreding en overlast, ter ondersteuning van de aanpak op het niveau van de strategische besluitvorming.

De centrale vraag in dit onderzoek is: ,,Wat zijn naar verwachting de toekomstige ontwikkelingen van de veiligheidsproblematiek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba?” De thema’s die aan de orde komen, zijn: mensensmokkel en mensenhandel, geweldscri- minaliteit, vermogenscriminaliteit, fraude en witwassen, integriteitsschendingen, milieudelicten en milieuovertredingen, handel in en gebruik van verdovende middelen, en overtredingen en overlast in het publieke domein. Met de gezaghebbers, het OM BES en de Korpschef BES is in het beheersoverleg van 24 november overeengekomen dat de eerder genoemde prioriteiten ook terugkomen in het Jaarplan 2014 van het Korps Bo- naire, Sint Eustatius en Saba en daarbij zal ook ingezet worden, met steun van de gezaghebbers, op voortzetting van de ketenbrede en preventieve aanpak.

Opstelten: ,,Inmiddels kan ik aan het rapport, waarvan de inhoud gebaseerd is op de situatie van een jaar geleden, toevoegen dat sindsdien door het korps di- verse (personele) maatregelen genomen zijn waardoor de op- sporing verbeterd wordt: op de Bovenwinden is één fte perma- nent toegevoegd voor de opsporing, en de informatiepositie van het Korps BES en de informatie- uitwisseling met KMar (Konink- lijke Marechaussee) en RST (Recherche Samenwerkingsteam) zullen verbeterd worden, met name met betrekking tot mensenhandel, grensoverschrijdende en lokale handel in verdovende middelen en witwassen.”

In de geplande evaluatie van het inrichtingsplan van het KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) in de eerste helft van 2014 wordt bezien hoe de recherchefunctie op de Bovenwin-den permanent geborgd kan worden. Aldus de minister van Veiligheid en Justitie.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top