Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Nederlandse inspectie Volksgezondheid kan niet alles dragen’ op Aruba

DINSDAG, 22 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — Ondanks het ontbreken van de noodzakelijke kwaliteitswet wil Directie Volksgezondheid toch al plaatsmaken voor een onafhankelijk inspecteur op Aruba. “Voor zwaarwegende klachten moet nu vaak Nederland ingeschakeld worden, maar daar kunnen ze niet alles dragen.”

Dat zegt Sharline Koolman, van Directie Volksgezondheid. De wetgeving ‘Kwaliteit in de Gezondheidszorg’ zou het mogelijk moeten maken om een geheel zelfstandig opererend persoon aan te trekken. Iemand die maar één pet op heeft en dus volledig objectief klachten in behandeling kan nemen. Deze kwaliteitswet lag in 2011 al klaar, maar is tot op de dag van vandaag nog steeds niet goedgekeurd door de ministerraad. “Minister Richard Visser van Volksgezondheid en Sport (AVP) heeft geprobeerd goedkeuring te krijgen in de ministerraad, maar andere zaken kregen prioriteit waardoor is besloten de kwaliteitswet na de verkiezingen te behandelen”, vertelt Koolman. “Zo lang gaan wij niet wachten. Wij creëren een onafhankelijke positie zodat het team Gezondheidsinspectie alvast in de startblokken kan gaan staan.” Koolman verwacht dat er nog voor eind van 2013 een persoon wordt aangetrokken die de inspectie op gaat zetten. “De wet is er dan nog niet, de persoon wel.”


Twee pette
n

Hoe onafhankelijk deze positie is, is echter nog maar de vraag. In de Gezondheidsverordening liggen wettelijk de rollen en taken binnen Directie Volksgezondheid vast en daar valt ook de inspectie onder. “Als wij nu een inspecteur aantrekken, valt deze inderdaad onder de Gezondheidsverordening. Totdat de kwaliteitswet geldt die wettelijk de onafhankelijk rol van de inspectie vast legt.” Zo is het hoofd van Directie Volksgezondheid, Wilmer Salazar, nu tevens inspecteur. Hij werkt met twee petten op. “Salazar wil zelf dat iemand ervoor verantwoordelijk wordt gesteld om dit project zelfstandig op te zetten en zo een kwaliteitsslag te maken”, zo zegt Koolman. “We hebben nu te weinig mankracht en te weinig specialistische kennis om klachtenbehandeling goed op te pakken. Behalve klachten te ontvangen, moeten deze ook in behandeling genomen worden en met resultaat worden afgerond”, zegt Koolman. “De nieuwe man of vrouw zal protocollen en vaste procedures moeten ontwikkelen. Mensen adviseren of zij bijvoorbeeld naar de tuchtraad moeten stoppen, of juist niet.”

Jan Huurman

Of deze man Jan Huurman is, degene die ook acht maanden lang de rol van gezondheidsinspecteur op Curaçao heeft vervuld, wil Koolman nog niet zeggen. “Dat beslis ik niet. Die beslissing ligt bij de nieuwe minister van Volksgezondheid.” Hoe lang het nog duurt voordat de kwaliteitswet aangenomen wordt, weet Koolman niet. Maar, zo zegt zij, dit zal nog wel een poos duren.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top