Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlands parlement stelt grondwetswijziging over BES-eilanden uit

DONDERDAG, 21 MAART 2013

DEN HAAG — De Grondwetswijziging waarbij de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt vastgelegd is uitgesteld. De Eerste Kamer heeft besloten om het voorstel pas te bespreken na de evaluatie van de staatkundige structuur in 2015. De delegaties van de drie eilanden die vorige week in Nederland waren, hadden ook om uitstel gevraagd.

Reden voor het uitstel zijn de twijfels van Eerste Kamercommissies voor Koninkrijksrelaties en voor Binnenlandse Zaken over de noodzaak om de grondwet nu al goed te keuren en de onduidelijkheid over het kiesrecht voor de Eerste Kamer. De Tweede Kamer had dezelfde twijfels, maar ging in oktober vorig jaar desondanks wel akkoord met het voorstel.

Als de Grondwetswijziging wordt goedgekeurd krijgen de Eilandsraden stemrecht voor de Eerste Kamer. Niet-Nederlanders op de eilanden hebben zo indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, omdat ze stemrecht voor de Eilandsraad hebben. Daarmee ontstaat de situatie waarin buitenlanders invloed hebben op het buitenland- en defensiebeleid van Nederland. In het Europees deel van Nederland hebben buitenlanders die invloed niet, omdat de Eerste Kamer gekozen wordt door de Provinciale Staten, maar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontbreekt die extra bestuurslaag.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd duidelijk dat met name de VVD pertinent tegen de invloed van niet-buitenlanders op buitenland- en defensiebeleid was, terwijl coalitiepartner PvdA hoe dan ook wilde zien dat niet-Nederlanders wel stemrecht hadden voor de Eilandsraad, ongeacht indirect stemrecht voor de Eerste Kamer.

Kiescollege

De Eerste Kamerfracties van beide partijen en ook van D66 en de Christen Unie stelden voor om dit probleem te omzeilen met een extra kiescollege, uitsluitend gekozen door mensen met een Nederlandse nationaliteit, maar volgens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan die oplossing ervoor zorgen dat het kiescollege een andere samenstelling heeft als de Eilandsraad. “In de kleine gemeenschappen van de eilanden kan dit ongewenste effecten hebben voor de positie en de acceptatie van vreemdelingen. Het zijn dan immers de stemmen van deze vreemdelingen die leiden tot een andere samenstelling van de eilandsraad ten opzichte van het kiescollege”, aldus de minister in een schriftelijk antwoord.

De antwoorden van Plasterk stelden de Eerste Kamer echter niet gerust. “De commissies hebben, na kennisneming en weging van uw opmerkingen (…) en mede naar aanleiding van gesprekken met de bestuurders van de openbare lichamen, besloten om de schriftelijke behandeling van het voorstel op te schorten totdat de evaluatie van de nieuwe staatskundige structuur binnen het Koninkrijk in 2015 heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt recht gedaan aan de (…) evaluatie van de staatkundige structuur voordat een (nieuwe) staatkundige structuur in de Grondwet wordt vastgelegd”, schrijft voorzitter Marijke Linthorst (PvdA) van de Commissie Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de minister.

De Grondwetswijziging kan overigens pas ingevoerd worden als er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben plaatsgevonden en het voorstel dan voor een tweede keer op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer kan rekenen.

Share this page:
« Back
Back to Top