Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederland snoeit fors in zorgpakket Caribisch Nederland

ZATERDAG, 22 DECEMBER 2012

KRALENDIJK — Het komend jaar wordt behoorlijk gesnoeid in het zorgpakket in Caribisch Nederland. Dat komt omdat de uitgaven voor zorg in Caribisch Nederland fors zijn toegenomen het laatste jaar. Vooral de tandheelkundige zorg en therapeutische behandelingen zullen flink moeten inleveren.

Zo wordt de eenmalige sanering in de mondzorg voor verzekerden ouder dan 18 jaar niet meer vergoed. Het aantal fysiotherapeutische behandelingen wordt teruggebracht en bepaalde hulpmiddelen niet meer vergoed.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers zegt hiertoe genoodzaakt te zijn, vanwege de sterk gestegen kosten. Omdat de maatregelen als ingrijpend kunnen worden ervaren, komt er een overgangsregeling, zodat burgers en zorgverleners in Caribisch Nederland een half jaar de tijd krijgen om zich op de wijzigingen voor te bereiden.

Kosten

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het zorgpakket van de verzekerden in Caribisch Nederland door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister stelt op basis van deze evaluatie het nieuwe pakket vast. De forse toename heeft diverse redenen, zoals de toegenomen toegankelijkheid van zorg, de toegenomen kwaliteit van de zorg die de ziekenhuizen kunnen aanbieden en het wegwerken van achterstanden.

In 2011 bedroegen de kosten van de gezondheidszorg circa 85 miljoen dollar. De eilanden droegen zelf 42,5 miljoen dollar aan bij, door premieheffing. Voor 2012 is de verwachting dat de kosten verder zullen stijgen naar circa 100 miljoen dollar en dat de eilanden voor 42,5 miljoen dollar zullen bijdragen. Het verschil wordt betaald door Europees Nederland.

De verwachting in de miljoenennota is dat de kosten in de komende jaren zullen groeien van circa 96 miljoen dollar in 2013, naar 131 miljoen dollar in 2016. Daarmee is de fundamentele verbetering van de Zorg in Caribische Nederland verzekerd, aldus de minister.

Mondzorg

Schippers is gedwongen om kritisch naar de kosten van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland te kijken en passende maatregelen te treffen. Uitgangspunt daarbij is om geen ingrepen in essentiële zorg, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, specialistische zorg te doen. Wel zijn er enkele ingrepen gedaan in het verzekerde pakket. Hierdoor wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanspraken die door het Zorgverzekeringskantoor niet langer worden vergoed

De belangrijkste verandering die per 1 januari 2013 ingaat is dat de tot 2012 bestaande, tijdelijke vergoeding van eenmalige saneringskosten in de mondzorg, voor verzekerden ouder dan 18 jaar, zal verdwijnen. De orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en jonger wordt niet meer vergoed.

Fysiotherapie

Voor fysiotherapie en oefentherapie die voorkomen op de lijst van aandoeningen waarvoor een fysiotherapeutische behandeling en oefentherapie wordt vergoed geldt, dat de eerste 20 behandelingen per indicatie voor een verzekerde van 18 jaar of ouder niet meer worden vergoed. Ook de tijdelijke vergoeding van de eerste 9 zittingen fysiotherapie die in 2012 van toepassing was, zal verdwijnen.

De vergoeding voor fysiotherapie zal nog van toepassing zijn vanaf de 21 zitting voor die gevallen die vallen onder de chronische indicatie (‘de lijst Borst’). Op deze manier is het vergoedingen pakket overeenkomst het pakket in Nederland.

Van de lijst van aandoeningen waarvoor fysiotherapeutische behandelingen en oefentherapie wordt vergoed, wordt een aantal aandoeningen geschrapt.Van de hulpmiddelen wordt een aantal niet meer vergoed, waaronder krukken, loophulpen met drie en vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens.

De eerstelijns psychologische zorg bij werk- en relatieproblemen wordt niet meer vergoed. Het aantal uren dieetadvisering wordt teruggebracht van 4 naar 3. Ook is er een aantal wijzigingen op het gebied van medisch- specialistische zorg met betrekking tot vruchtbaarheid (IVF) gerelateerde behandelingen. De exacte wijzigingen in het zorgpakket zullen binnenkort via advertenties bekend worden gemaakt. Over de overgangsregeling zullen in het nieuwe jaar de details bekend gemaakt worden.

Share this page:
« Back
Back to Top