Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederland helpt Aruba bij herfinanciering staatsschuld

ZATERDAG, 30 MAART 2013

ORANJESTAD/DEN HAAG — De Nederlandse regering is bereid zich in te schrijven voor obligatieleningen ten behoeve van de Arubaanse staatsschuld. Een afspraak die de overheid op jaarbasis tientallen miljoenen florin aan rentelasten kan schelen.

Premier Mike Eman (AVP) en minister van Financiën Mike de Meza hebben daar donderdag een overeenkomst voor ondertekend met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

“De gedachte is dat Aruba bij het uitschrijven van obligatieleningen een beroep kan doen op Nederland als inschrijvende partij”, zei Eman. Doordat Nederland zich inschrijft, kan het rentepercentage teruggebracht worden naar ongeveer 2 procent in plaats van de huidige 4,6 procent; overigens ook al een relatief voordelig percentage volgens Eman. De staatsschuld groeit hierdoor minder hard en de Arubaanse overheid is minder kwijt aan de aflossing van deze rente. De gebalanceerde begroting kan zo mogelijk eerder bereikt kan worden, zodat de overheid daadwerkelijk kan beginnen met het aflossen van de staatsschuld. “Aruba is niet afhankelijk van financiële steun van Nederland, de ontwikkelingshulp is sinds 2000 beëindigd. Maar waar schaalvergroting, bijvoorbeeld op de kapitaalmarkt, een voordeel oplevert, moet we daar gebruik van maken.”

Vertrouwen

Ministers Plasterk en Dijsselbloem bevestigden dat ze vertrouwen hebben in de Arubaanse aanpak van de financiële situatie en het streven naar economische groei. “Ik ben opnieuw onder de indruk van de voortvarende manier waarop de regering van de heer Eman de zaken van zijn land oppakt. Het is makkelijk om te zeggen dat je een gateway naar de Amerika’s wil worden, maar je komt er alleen door heel hard te werken”, aldus Plasterk.

“Voor mij is de wijze waarop deze overeenkomst tot stand is gekomen een teken van vertrouwen en constructieve samenwerking,” zei Dijsselbloem. Volgens de Nederlandse Minister van financiën loopt Nederland geen financieel risico, omdat voorwaarden voor deugdelijk financieel beleid gelden en bij elke nieuwe uitgifte van obligaties wordt gekeken of Aruba ook nog in staat is om de staatsschuld op termijn af te lossen. De overeenkomst bevat verder de bepaling dat Nederland het oordeel van onafhankelijke instellingen als FitchRatings, Standard & Poor’s en het IMF over de financiële stabiliteit van Aruba mee laat wegen. Daarnaast zal Aruba ook een College van Advies moeten oprichten, zoals ook al is vermeld in de Arubaanse staatsregeling, die toeziet op de naleving van het begrotingsbeleid.

De overeenkomst is een uitwerking van het samenwerkingsprotocol dat Aruba en Nederland eind 2011 sloten.

Share this page:
« Back
Back to Top