Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederland blijft geld steken in Surinaamse opsporingsprojecten

02/12/13

DEN HAAG – De bekoelde politieke relatie tussen Nederland en Suriname lijkt niet een obstakel te zijn voor de regering Rutte om overheidsprojecten in Suriname uit te voeren. Nederland heeft vorig jaar euro 49 duizend uitgegeven aan overheidsprojecten in Suriname in het kader van opsporing, vervolging en technische assistentie bij drugsbestrijding.

Voor 2013, 2014 en 2015 is een bedrag van euro 200 duizend voor de drugsbestrijding in Suriname vastgelegd. De Tweede Kamer buigt zich momenteel over de begrotingen over het dienstjaar 2014. Voor Suriname is daarin een bedrag van euro 5,9 miljoen uitgetrokken. In 2015 gaat het om een bedrag van euro 3,8 miljoen, voor 2013 is een bedrag van euro 13,7 miljoen afgesproken.

Kamerleden hebben de afgelopen periode vragen gesteld over deze bedragen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaan deze bedragen uit niet-verdragsmiddelen en verdragsmiddelen. “Zoals bekend zijn de verdragsmiddelen opgeschort. De niet-verdragsmiddelen zijn bestemd voor de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland 2013-2016, de Uitvoering Garantiewet Surinaamse Pensioenen, het programma WWF-Guianas en een aantal kleine ambassadeprojecten op het gebied van milieu, goed bestuur, gender, hiv/aids en beleidsondersteuning. Deze kleine projecten eindigen in 2013”, geeft de Nederlandse regering in de schriftelijke beantwoording van de vragen aan.

Met de aanname van de Amnestiewet in april 2012 schortte Nederland de Verdragsmiddelen op. Sindsdien is de politieke relatie tussen beide landen niet beter geworden. Nederland heeft vrijdag het besluit genomen een nieuwe ambassadeur in Suriname te plaatsen. Suriname moet daartoe nog toestemming verlenen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top