Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nationale verzekeraar AZV: ‘Laboratoria kunnen goedkoper werken’ op Aruba

VRIJDAG, 22 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — Laboratorio Familiar heeft afgelopen vrijdag aangegeven terug te gaan naar de rechter. Een onderzoek naar nieuwe tarieven is hiermee voorlopig van de baan. Maar nationale verzekeraar AZV stelt dat, ondanks dat er nog geen vaststelling van nieuwe tarieven is, ‘de laboratoria goedkoper kunnen werken’. Dat blijkt uit het contract dat vorig jaar werd afgesloten met het nieuwe laboratorium Service Lab X-pert.

AZV-woordvoerder Joost van de Kamp stelt bovendien dat goedkoper werken mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Hij vertelt dat AZV sinds september vorig jaar een contract is aangegaan met een nieuw laboratorium, Service Lab X-pert, met als directeur Robert Wever (de voormalig onderdirecteur van het Landslaboratorium). In het contract is volgens de woordvoerder afgesproken dat het laboratoriumwerk verricht wordt tegen lagere tarieven. “X-pert werkt 15 procent onder de huidige prijzen.”

AZV had al het vermoeden dat dit kan, zegt Van de Kamp. “Dit bevestigt dat er dus efficiënter en voordeliger kan worden gewerkt.” Hij legt uit dat het onderzoek naar de nieuwe tarieven en de vaststelling van de tarieven, destijds in 2011, voortkomt uit ‘kijken of het effectiever kan’, maar dat de hoogte van de vergoedingen er ook toe doet. “Als een behandeling 10 florin kost, maar het kan ook voor 5, dan kun je het niet maken om het dure tarief in stand te houden. AZV wil hier zorgvuldig mee omgaan.”

Van de Kamp vertelt ook dat het ingezette bemiddelingstraject inmiddels door Laboratoria Familiar beëindigd is. Hij laat weten dat er vorige week vrijdag nog een gesprek heeft plaatsgevonden met Laboratorio Familiar en dat AZV daarin het voorstel heeft gedaan om in plaats van uitbetaling na twee maanden, dit sneller te doen. Verder zegt hij dat de verzekeraar toen het voorstel heeft gedaan om een onafhankelijke partij in te schakelen voor het onderzoek ter vaststelling van de nieuwe tarieven. Wij stelden toen Conquaestor voor, maar we hebben daarbij aangegeven dat het ook een ander bedrijf mag zijn, zegt de woordvoerder. Laboratorio Familiar stelde toen Cadec voor:“Wij hebben toen aangegeven dat Cadec best mag meelopen en samenwerken in het onderzoek.” Maar kennelijk was die tegemoetkoming onvoldoende voor Laboratorio Familiar, want die gaf aan ‘terug naar de rechter te gaan’. “Het bemiddelingstraject is dus gestopt.”

Het is nu de vraag of er alsnog een onderzoek naar de tarieven komt. “Voor het onderzoek is de medewerking van alle laboratoria nodig. Als ze niet allemaal meedoen, weet ik niet of je een goed beeld krijgt.” Overigens is het volgens Van de Kamp niet vreemd om ‘een model’ voor de nieuwe tarieven op te stellen. Hij zegt dat dit internationaal gebeurt en dat het internationale model ook aangehouden kan worden. Maar omdat dit model kan afwijken van de lokale situatie, geeft hij aan dat AZV het model het liefst wil toespitsen op Aruba. “Zo’n model is destijds ook opgesteld voor de medisch specialisten.”

Brief

Desgevraagd reageert hij ook op de brief van Intima Management NV van Medial Center Noord over Alpha InterLab Center NV en Noord Lab Center NV. Die brief stuurden zij in augustus naar Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP). Deze brief werd vandaag in ochtendkrant Bon Dia gepubliceerd. Intima Management trekt daarin de medewerking in (net als Laboratoria Familiar) voor een onderzoek naar nieuwe tarieven. Dit omdat het tot haar ‘teleurstellende verbazing’ een eenzijdige medewerking blijkt te zijn, aangezien AZV een contract heeft afgesloten met het nieuwe laboratorium Xpert. Het management van Intima stelt in de brief: “Indien de middelen van het Land Ministerie (UO/AZV) toereikend zijn om een nieuw laboratorium toe te laten, kunnen bestaande laboratoria tevens vergoed worden voor de uitgevoerde diensten.” Van de Kamp zegt hierop dat dit ‘niet betekent dat AZV dan meer laboratoria gaat vergoeden. “Hetzelfde aantal declaraties wordt dan verdeeld over meer laboratoria.” Hij geeft aan dat het niet meewerken aan een dergelijk onderzoek de indruk wekt dat deze laboratoria geen ‘openheid van zaken’ willen geven en dat het erop lijkt alsof het een mogelijkheid is om onder een herziening van de tarieven uit te komen. “We hoeven echt niet te weten wat iedereen verdient. Het is gewoon een model. En als je niets te verbergen hebt, is er geen reden om niet mee te werken aan het onderzoek.”Overigens geeft de AZV-woordvoerder aan dat in 2011 niet gekozen is voor een overgangsregeling bij het vaststellen van de nieuwe tarieven. Hij benadrukt dat voor een regeling de partijen on speaking terms moeten zijn en dat was dus niet het geval. Het tarief werd daarom eenzijdig vastgesteld.

Share this page:
« Back
Back to Top