Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nationale schuld Aruba inlossen met rentevoordeel

WOENSDAG, 03 APRIL 2013

ORANJESTAD — Het rentevoordeel dat het Witte Donderdag-akkoord met Nederland voor Aruba oplevert, moet gebruikt worden zodat Aruba in 2016/2017 geen begrotingstekort meer heeft.

Vervolgens moet Aruba daarmee haar nationale schuld gaan afbetalen. Daarnaast legt het land begrotingsregels vast in de Staatsregeling (grondwet) zodat ook in de toekomst de overheidfinanciën gezond blijven en leningen terugbetaald kunnen worden.

Dat zijn onder andere de criteria waarop Nederland beoordeelt of het land wel of niet gaat inschrijven voor obligatieleningen als Aruba hierom vraagt. Premier Mike Eman (AVP) en Financiën-minister Mike de Meza (AVP) gaven vanmorgen meer duidelijkheid over het Witte Donderdag-akkoord aan de Arubaanse pers.

De bewindspersonen benadrukken nadrukkelijk dat deze criteria niet opgelegd zijn door Nederland. Het akkoord is gebaseerd op een ‘volwassen’ relatie tussen beide landen, zegt de premier en dus niet aan de hand van ‘toezicht en kijken naar de begroting wat voor keuzes er worden gemaakt’. Als land geef je zelf aan wat de prioriteiten zijn voor welke sociaal-economische ontwikkelingen. Het resultaat van dat beleid wordt vervolgens gemeten op het moment dat Aruba een verzoek doet om dus leningen aan te gaan, zegt Eman. En die criteria zijn in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingcapaciteit. Ook beoordelingen van dus de eerder genoemde internationale instanties als IMF worden meegenomen als de controle op Aruba’s financiële huishouding door de al bij wet vastgelegde instanties als de Centrale Bank van Aruba, Algemene Rekenkamer Aruba en Raad van Advies.

Daarbij komt dus ook nog het vastleggen van begrotingsregels in de grondwet, waaraan voortaan alle begrotingen van Aruba moeten voldoen. Ook dit, zegt De Meza, is een beslissing die Aruba zelf heeft genomen ‘ongeacht dit akkoord’ en daarnaast nooit door Nederland als voorwaarde ‘op tafel is gelegd’. “We wilden dit zelf. Gezien de ontwikkelingen in de rest van de wereld en de les die is getrokken uit de afgelopen 27 jaar van Status Aparte, is het noodzakelijk dat we deze richting uitgaan. Er zijn landen die dit al hebben ingevoerd, andere zijn hierover nog in discussie, maar wij doen het al.” Het eerste voorstel voor deze ‘balanced budget rule’ heeft de commissie, die is opgericht na overeenstemming in de Sociaal Dialoog al opgeleverd, zegt Eman. Het houdt in dat Aruba in 2016-2017 een begrotingsevenwicht moet hebben (nu -4,6 procent bbp).

Hoe dat bereikt gaat worden, werd vanmorgen niet helemaal duidelijk. De Meza erkent dat het aanpakken van de personeelskosten, die nu bijna de hele kostenbegroting uitmaken, een prioriteit is. Maar de bewindslieden noemen vooral het stimuleren van de economie en nieuwe ontwikkelingen als de ‘green gateway’ (Aruba als zakelijk knooppunt tussen de regio en Europa) als oplossing. Op die manier krijgt de overheid meer inkomsten binnen. Belastingverhogingen wijzen beide af. De Meza zegt dat het vooral gaat om hervorming van het belastingstelsel alsook de belastingdienst zodat vooral de inning efficiënter verloopt.

College van advies

Het voorstel van de commissie voor de balanced budget rule houdt ook in dat een college van advies wordt opgericht. Dat kan nu al volgens de grondwet (artikel IV.9). Dat college gaat volgens minister De Meza de begrotingen doorrekenen, ‘vergelijkbaar zoals het Centraal Plan Bureau in Nederland doet’. Het college brengt dan advies uit aan de regering en het parlement over de begroting of deze aan de regels en criteria voldoet. Indien een begroting daarvan afwijkt, kunnen de Staten toch besluiten om hiervan af te wijken. Maar daarvoor is wel een tweederde meerderheid van het parlement nodig. Hiermee, zegt de premier, blijft toch een deur open om, in het geval dat Aruba in een moeilijke situatie komt, zoals een 911-gebeurtenis of andere internationale calamiteit die grote effecten heeft op Aruba’s economie, het begrotingstekort toch hoger mag zijn dan is vastgelegd.

Het voorstel voor de balanced budget rule is dus klaar en gaat nu naar een bredere commissie ter voorbereiding voor behandeling in de Sociaal Dialoog. Als daarin overeenstemming is bereikt, zegt Eman, dan zal de regering een wetsvoorstel redelijk snel aan de Staten kunnen aanbieden.

Obligaties

Minister De Meza verwacht verder in mei dat de regering weer obligaties gaat uitgeven. Of de balanced budget rule er dan al is, kan hij nog niet zeggen: “Dat is ook afhankelijk van de Staten die dit moeten goedkeuren.” Voor het aangaan van leningen moet de regering echter ook goedkeuring hebben van het parlement voor de begroting van dit jaar. Dat is nog steeds niet gebeurd, want de begroting van 2013 zit nog in het wetgevingstraject. De minister zegt vanmorgen dat dit ook één van punten is waaraan gewerkt wordt voor gezondere overheidfinanciën en financieel beleid. “We zullen net alle inspanningen doen om de begroting voortaan en ook met de jaarrekening op tijd bij het parlement in te dienen.” Dat betekent dat deze uiterlijk 1 september bij het parlement moeten liggen.

Share this page:
« Back
Back to Top