Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Moses trekt steun in

16 mei 2017

Willemstad – Politiek leider Marilyn Moses van Movementu Progresivo (MP) heeft de steun aan de eigen demissionaire minister Sisline Girigoria van Gezondheid, Milieu en Natuur ingetrokken en zal een motie van wantrouwen tegen haar steunen. De partij overweegt ook om Girigoria te royeren.

Dat heeft Moses bij Telenotisia verklaard. Het intrekken van de steun is in reactie op de benoeming die de bewindsvrouw voor zichzelf heeft geregeld en de dienstreis naar Genève die zij nog op de valreep als demissionaire minister maakt.

Moses verklaarde dat de demissionaire minister bij haar terugkeer uit Genève waarschijnlijk al niet meer in functie zal zijn omdat de nieuwe regering dan al is aangetreden. De partij overweegt Girigoria te royeren en zal dat in een brief aan haar meedelen. In het interview zei Moses dat de bewindsvrouw voor vertrek naar Zwitserland ondanks verzoeken de partij niet te woord heeft gestaan.

De politiek leider wil naar aanleiding van het gebeuren in de Staten vragen om de Algemene Rekenkamer onderzoek te laten doen naar benoemingen die niet volgens de gebruikelijke procedures zijn gedaan over de periode van een jaar. Curaçao heeft in één jaar drie verschillende regeringen gekend, aldus Moses. Het is goed om de benoemingen uit dat jaar tegen het licht te houden, aldus Moses.

De benoeming en het werkbezoek van Girigoria zijn door de fracties van MAN en PAR bekritiseerd. MAN schreef in een brief aan de demissionaire premier Pisas om de minister naar huis te roepen. Haar werkbezoek heeft geen enkele toegevoegde waarde, aldus de fractie. Ook is er aan Pisas gevraagd om de benoeming van Girigoria terug te draaien. ,,MAN staat voor rust, stabiliteit en goed bestuur. Daarom wordt aan de regering met klem gevraagd de nodige stappen te nemen omdat de fractie anders gedwongen is een openbare vergadering aan te vragen en de minister ter verantwoording te roepen”, aldus de brief.

De fractie van PAR verwijst in een brief aan Moses naar haar verklaring, waarin zij schreef het gedrag van de minister te betreuren. Het ontbreekt aan een concrete actie van de politiek leider, zo schrijft de PAR-fractie. ,,Het is niet genoeg om deze beschamende situatie te betreuren. Naar onze mening kan het terugroepen van de minister een voorbeeld zijn van een snelle actie.” Volgens de fractie lijkt het erop dat Moses wil voorkomen dat de minister wordt afgezet. Daarbij maakt zij gebruik van het argument dat de bewindsvrouw al demissionair is. ,,De PAR-fractie is van mening dat gelet op de dingen die er zijn gebeurd, mevrouw Moses geen andere optie heeft dan haar minister af te zetten.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top