Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minister Plasterk: Spelregels nodig bij ingrijpende beleidsveranderingen BES

DINSDAG, 05 FEBRUARI 2013

KRALENDIJK — Het is van belang dat nader wordt gesproken over de spelregels bij beleidswijzigingen die van invloed zijn op Caribisch Nederland. Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in een verslag van zijn bevindingen bij het kennismakingsbezoek onlangs aan de eilanden.

Er is waardering voor de wijze waarop Nederland zijn verantwoordelijkheid na 10-10-‘10 heeft ingevuld. Maar de relatie is ook broos, waarschuwt de minister, naar aanleiding van de reacties op de recente wijzigingen door het kabinet in het zorgpakket. De bewindsman stelt dat de eilanden door de ingrepen in het zorgpakket zijn overvallen en de vraag stellen welke intentie Nederland heeft met Caribisch Nederland. Zij bestrijden niet dat de zorgkosten in de hand gehouden moeten worden, maar ruimte voor overleg en mogelijk een andere invulling zou in de ogen van de drie eilanden wenselijk zijn. Alle gesprekspartners gaven door alsnog in te zijn voor overleg hierover. “Ik acht het dan ook van belang dat nader wordt gesproken over de spelregels bij wijzigingen van beleid die van invloed zijn op Caribisch Nederland”, aldus Plasterk.

Coördinerende minister

Maar er is ook waardering voor Nederland. De investeringen in onderwijs, bijstelling van de vrije uitkering en het openstaan voor argumenten van de drie eilanden (met name bij fiscale wetgeving) zijn daar voorbeelden van.

De drie eilanden hebben verder aandacht gevraagd voor onderwerpen zoals het medische verkeer, de achterstanden in de infrastructuur, deregulering, de armoedebestrijding en de zogenoemde ontwikkelplannen. Dat zijn onderwerpen die in komende Caribisch Nederland-week in Nederland van 11 tot en met 15 maart aan de orde komen.

De minister schrijft dat hij de rol van coördinerende minister substantieel wenst in invullen. Dat betekent dat hij enerzijds voor de eilanden op alle terreinen aanspreekpunt is, dat hij de vraagstukken neerlegt waar ze thuishoren en dat hij de relatie met Caribisch Nederland ook onderhoudt, door aan te dringen op consultatie en delen van argumentatie.

Anderzijds betekent het dat de minister van BZK in Nederland op de hoogte is van de reisbewegingen tussen Nederland en Caribisch Nederland en dat het kabinet het reizen zo veel mogelijk terugdringt. Ook betekent het dat voorkomen wordt dat Caribisch Nederland wordt geconfronteerd met onnodige regels.

Evaluatie

Er is tijdens het bezoek ook gesproken over de evaluatie van 2015. Minister Plasterk schrijft dat hij tijdig afspraken wil maken met de eilanden over wat, hoe en wanneer wordt geëvalueerd. Zijn inspanning is om nu niet te komen met ingrijpende constitutionele wijzigingen, maar de huidige constructie te optimaliseren. Volgens de bewindsman wordt die lijn voor dit moment breed gedeeld.

Share this page:
« Back
Back to Top