Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minimumloon Aruba omhoog met 2 procent

VRIJDAG, 04 JANUARI 2013

ORANJESTAD — Het minimumloon gaat met 2 procent omhoog. Dat gebeurt per 1 februari, aldus minister Otmar Oduber (AVP) van Toerisme, Arbeid en Transport.

De ministerraad heeft dit in december besloten nadat ze het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) had ontvangen. Volgens Oduber was dat advies unaniem, dus zowel werknemers als werkgevers waren het eens met de verhoging.

De minister beroept zich op het wetsartikel 13.3 van de Landsverordening minimumloon, waardoor in het geval van ‘bijzondere omstandigheden’ de regering toch een aanpassing kan doen die afwijkt. Immers, op basis van de ‘normale’ wettelijke formule voor berekening van het minimumloon zou deze niet verhoogd moeten worden. Het indexcijfer wordt namelijk bepaald in augustus van het lopende jaar door deze maand te vergelijken met augustus van het jaar ervoor. Er was in augustus 2012 een daling van 3,6 procent vergeleken met augustus 2011, dus dat betekent volgens de wet geen verhoging.

32 florin per maand extra

Toch besloot de regering anders, na eerst dus advies te hebben ingewonnen bij SER. Normaal gesproken moet een stijging ook per 1 januari van het nieuwe jaar al ingaan, maar de minister zegt dat er ook ruimte is in de wet om dat later in het jaar te doen. Wel gaat hij er voor zorgen dat de aanpassing nog deze maand wordt afgekondigd en dat het ‘formele gedeelte’ (Landsbesluit) per februari klaar is. Dan krijgen de minima dus 2 procent ofwel zo’n 32 florin per maand extra. Het minimumloon is op dit moment 1604 florin per maand.

Redenen om de minima toch wat extra te geven, legt Oduber uit, zijn de gunstige voorspellingen voor economische groei. De Centrale Bank gaat voor dit jaar uit van een groei van 5,1 procent. Daarbij staan er grote investeringen gepland, zoals in projecten als de Green Corridor. Hij vindt dat de werkende klassen en dan vooral degene met een lager salaris hier niet bij achter kunnen blijven. Daarbij, vertelt de minister, was er vorig jaar een indexcijfer berekend van 6,8 procent, maar is toen besloten om het minimumloon met slechts 4 procent te laten stijgen. “6,8 procent verhoging zou veel te drastisch zijn geweest, vooral voor de werkgevers. Je moet toch een balans houden ten behoeve van de economische groei.” Het feit dat vorig jaar de minima dus minder kregen voor koopkrachtcompensatie, is dus ook een belangrijke reden geweest voor de verhoging nu in 2013.

Andere berekening indexering

Los van deze verhoging, heeft de regering ook nog een wetsvoorstel om tot een andere berekening van het indexcijfer te komen. Die wordt dan niet meer bepaald door de maanden augustus te vergelijken, maar door een gemiddelde te nemen van twaalf maanden (dus het gemiddelde van de maanden vanaf augustus het jaar ervoor tot en met augustus in het lopende jaar). Oduber vindt namelijk dat met de huidige berekening er sprake is van een ‘momentopname’ zonder rekening te houden met de trend in de andere maanden. Dit wetsvoorstel moet nog bij het parlement worden ingediend voor goedkeuring.

Share this page:
« Back
Back to Top