Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minder ambtenaren op loonlijst Curaçaose overheid

DONDERDAG, 17 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Eind augustus van dit jaar stonden er 4.552 personen op de loonlijst van de overheid. Het betreft hierbij een daling van 52 vergeleken met eind juli. Toen stonden er nog 4.602 personen op de loonlijst van de overheid. Per 1 januari bedroeg het personeelsbestand van de overheid nog 4.594.

Van het aantal van 4.552 personen per eind augustus waren er 3.611 werkzaam bij de negen ministeries en de verschillende staatsorganen van het land Curaçao. Ook dit aantal daalde in vergelijking met de stand van eind juli. Toen was er nog sprake van 3.622 personen die bij deze overheidsinstanties werkzaam waren. Een verschil van elf. In de maand augustus was er bij de overheid sprake van 12 mensen die in dienst traden en 23 die vertrokken.

Over het gehele overheidsapparaat, waarbij er ook rekening werd gehouden met personeel werkzaam in het onderwijs, de marine/dienstplichtigen en verder ook onder meer stagiaires en vakantiekrachten, bedroeg het personeelsbestand eind juli 4.552. Met name bij het hoofdstuk van onderwijzend personeel is er sprake van een opvallende daling. Stonden eind juli nog 478 leerkrachten op de loonlijst van de overheid, eind augustus was dit gedaald naar 703. Hierbij traden er 21 personen in dienst en vertrokken er 66 uit dienst van de overheid. Mogelijk heeft dit te maken met het begin van het nieuwe schooljaar.

Het personeelsbestand van de overheid steeg in de maand augustus met 40 en daalde met 92 om zo tot het totaalcijfer van 4.552 te komen. Vergeleken met eind januari stonden er toen nog 4.594 personen op de loonlijst van de overheid.

Bron: Amigoe, Curacao

 

Correctie

VRIJDAG, 18 OKTOBER 2013

In het artikel ‘Minder ambtenaren op loonlijst’ van gisteren is een vervelende fout geslopen. In het artikel stond dat er eind juli nog 478 leerkrachten op de loonlijst van de overheid stonden en dat dit aantal per eind augustus was gedaald naar 703. Er had moeten staan dat er eind juli 748 leerkrachten op de loonlijst stonden. Onze excuses.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top